Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Pakeistos susietosios paramos už ūkinius gyvūnus taisyklės

2024-03-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos 2023–2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklės.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog valdos valdytojas, partneris ar šeimos narys privalo ne vėliau kaip per 48 val. (išskyrus atvejus, kai patikros vietoje negalima atlikti dėl objektyvių priežasčių) nuo informavimo apie patikrą sudaryti tinkamas sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnams saugiai atlikti laikomų mėsinių galvijų, avių ir ožkų patikrą vietoje.

Jei valdos valdytojas neleido VMVT pareigūnams atlikti patikros vietoje arba nesudarė tinkamų ir saugių sąlygų patikrinti laikomus ūkinius gyvūnus, pvz., neatskyrė ūkinius gyvūnus pagal rūšis, nesuvarė į aptvarus, neleido ūkinių gyvūnų pažymėti specialiomis priemonėmis ir pan., išmokos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas yra nemokamos pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atrinktą patikrai konkrečią schemą ar kelias schemas.

Tais atvejais, kai patikros vietoje neleidžiama atlikti dvejus metus iš eilės, išmokos už atitinkamos rūšies ūkinius gyvūnus valdos valdytojui yra nemokamos tais metais, kai buvo užfiksuotas pakartotinis neleidimas atlikti patikros vietoje, ir ateinančiais metais.

Primename, jog susietosios pajamų paramos išmokos yra mokamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems žemės ūkio valdų valdytojams, kurie :

  • pateikė NMA paraiškas gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus ir jose nurodė, jog prašo skirti išmokas už visus valdoje laikomus valdos valdytojo, partnerio ar šeimos nario mėsinius galvijus, avis arba ožkas;
  • už valdoje einamaisiais metais laikotarpiu nuo sausio 15 d. iki gruodžio 31 d. nepertraukiamai išlaikytas ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų ir iki einamųjų metų lapkričio 30 d. Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) įregistruotas bei suženklintas ne jaunesnes kaip 60 kalendorinių dienų amžiaus avis ir ožkas bei ne jaunesnius kaip 12 mėn. amžiaus mėsinius galvijus.

Atkreipiame dėmesį, jog išmoka pagal pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją, avį ar ožką gali būti skiriama tik vieną kartą.

Išmokų dydžiai už mėsinį galviją yra diferencijuojami pagal laikomo galvijo mėsinės veislės kraujo laipsnio dalį:

  • išmokos už mėsinius galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis siekia 51 ir daugiau proc.;
  • išmokos už mėsinius galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis nesiekia 51 proc.

Valdų valdytojams, kurių mėsiniams galvijams buvo vykdytas produktyvumo tyrimas, vieną kartą per mėsinio galvijo gyvenimą mokamas 6 Eur susietosios pajamų paramos išmokos priedas.

NMA informacija