Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Pakruojo rajono 2010 metų respondentinių ūkių apžvalga

Jolanta Vaitekūnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2011-11-23

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą žemės ūkio situaciją. Informacijos turinys griežtai apibrėžtas ir vienodas visoms ES valstybėms. Kiekviena valstybė ES narė privalo teikti informaciją į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Plečiantis ES, atitinkamai plečiamas ir ŪADT.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pagrindinis ŪADT duomenų vartotojas yra Europos Komisija, naudojanti šią informaciją rinkų (javų, mėsos, pieno ir kt.) bendro valdymo, kaimo plėtros, analizės tikslams.

Kaip ir daugelyje ES valstybių, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už darbą su ūkininkais, respondentinių ūkių atrinkimą pagal pateiktas rekomendacijas, apskaitos tvarkymą bei duomenų apie ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą pateikimą LAEI. Visi duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Bendradarbiaujant su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu, sukurta apklausos anketa, duomenų įvedimo ir kontrolės bei ūkininkų ūkinės veiklos analizės kompiuterinė sistema. Aktualią informaciją bus galima rasti leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2010 m.“

Pakruojo rajono biuras 2011 m. pateikė duomenis apie 30 respondentinių ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą 2010 metais. Ji pateikta remiantis apskaitos duomenimis. Atlikę Pakruojo rajono respondentinių ūkių analizę, gavome tokius rezultatus:

  • augalų derlingumas: kviečių – 3,7 t/ha, rugių – 3,7 t/ha, miežių – 2,9 t/ha, kvietrugių – 3,1 t/ha, rapsų – 2,1 t/ha;
  • vidutinis karvių skaičius respondentiniuose ūkiuose – 18 vnt., per metus iš karvės primelžta vidutiniškai 5354 kg pieno;
  • bendroji produkcija vienam rajono respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai
    134,86 tūkst./Lt;
  • vieno respondentinio ūkio vidutinis gamybinės komercinės veiklos pelnas sudarė 42,98 tūkst./Lt per metus;
  • vidutinis ūkio turto apyvartumas – 0,475. Jis rodo, kiek turto litas sukuria pajamų;
  • vidutinis skolos nuosavybės koeficientas – 0,16. Jis parodo, kiek nuosavybės litui tenka skolintų lėšų.

Žemės ūkio kultūrų derlingumas, palyginti su praėjusiais metais, mažesnis. Įtakos turėjo gamtinės sąlygos. Finansinių rodiklių padidėjimą lėmė aukštesnės žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos.

Parengta pagal Pakruojo rajono respondentinių ūkių anketų duomenis.