Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Paprastasis keršvabalis – nenuilstantis kinivarpų medžiotojas

2024-03-07

Pastaruoju metu daug kalbama apie Lietuvos eglynus apnikusią bėdą – kinivarpas žievėgraužius tipografus. Jie naikina Lietuvos eglynus progresuojančiais tempais. Tačiau žievėgraužiai turi ir natūralių priešų. Jais minta taip pat Lietuvos miškuose paplitęs vabalas – Paprastasis keršvabalis (Thanasimus formicarius). Misdami kinivarpomis, šie vabalai mažina kinivarpų grėsmę miškuose.

Eiliniam miško lankytojui keršvabalis gali priminti ant medžio kamieno bėgiojančią didžiąją miškinę skruzdėlę. Tačiau nuo šios jis skiriasi margumu. Ant antsparnių jis turi baltus, juodus ir rusvus dryželius.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Paprastojo keršvabalio vabalas būna 7–10 mm dydžio. Žievėgraužinis keršvabalis (Thanasimus femoralis) – kiek mažesnis. Keršvabaliai dažniausiai aptinkami kinivarpų jau apniktuose spygliuočių medynuose. Suaugęs vabalas kasdien suėda iki 3 kinivarpų. Jis minta įvairiomis kinivarpomis, bet dažniausiai – eglynams kenkiančiu žievėgraužiu tipografu (Ips typographus) ir pušynų kenkėju – didžiuoju kirpiku (Tomicus piniperda). Keršvabalių plėšrios ėdrios lervos būna po žieve kinivarpų takuose ir minta jų kiaušinėliais, lervomis bei lėliukėmis.

Kaip ir kinivarpos, keršvabaliai jaučia, kurie medžiai yra apsilpę ir tinkami kinivarpoms apsigyventi, todėl ten koncentruojasi. Į kenkėjų židinius juos pritraukia ir kinivarpų išskiriami feromonai. Tačiau skrisdami link jų, keršvabaliai gali papulti ir į neteisingai išdėstytas kinivarpoms gaudyti skirtas feromonines gaudykles. Dėl to, norint privilioti keršvabalių, labai svarbu naudoti tinkamus atraktantus (viliojančius kvapus) ir tinkamai juos išdėstyti. Specialūs atraktantai padeda apsaugoti keršvabalius ir nuo patekimo į žievėgraužių gaudykles.

Ar keršvabalis gali būti panacėja naikinant žievėgraužį tipografą ir išsaugant egles?

Panacėja naikinant žievėgraužius ir išsaugant egles keršvabalis netaps. Tačiau jis gali sumažinti žievėgraužių kiekius atskiruose miško plotuose.

Privilioti keršvabalius į norimus miško plotus gana sudėtinga. Reikia turėti pakankamą kiekį atraktantų, teisingai juos išdėstyti ir stebėti, ar keršvabaliai pajėgia naikinti žievėgraužius. Ir jei žievėgraužių susitelkė labai daug, keršvabalių nepakaks, kad Jūsų eglynas būtų visiškai apsaugotas.

Keršvabaliams vilioti yra skirtas atraktantas „ThanasiWit“. Juo galima prikviesti paprastąjį ir žievėgraužinį keršvabalius į eglynus, kuriems gresia žievėgraužių apnikimas. Taip pat jis keršvabalius apsaugo nuo patekimo į žievėgraužiams skirtas gaudykles. Todėl daugiau keršvabalių gali išlikti ir saugoti egles nuo kinivarpų apnikimo.

Kaip naudoti atraktantą aprašyta patarimuose „Atraktanto ThanasiWit naudojimo rekomendacijos.

Valstybinės miškų tarnybos informacija