Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Paprastosios voratinklinės erkės atsparumas akaricidams agurkuose

Dr. Elena Survilienė
UAB „Vitera Baltic“ agronomė
2016-06-21

Paprastoji voratinklinė erkė

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Paprastoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae Koch) yra vienas svarbiausių agurkų kenkėjų. Jie maitinasi lapų sultimis, todėl mažėja chlorofilo kiekis lapuose ir agurkų derlius.

Dėl trumpo gyvenimo ciklo ir gausių palikuonių šiems kenkėjams būdinga didelė atsparumo akaricidams atsiradimo rizika. Nedidelis naudojamų apsaugos produktų spektras, dažni purškimai taip pat didina atsparumo atsiradimą.

Siekiant įvertinti paprastosios voratinklinės erkės atsparumo pesticidams lygį 2012–2014 m. Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijoje buvo atlikti tyrimai. Tirtos insekticido akaricido Vertimec 018 EC (v. m. abamektinas 18 g/l) 0,05, 0,075, 0,1, 0,12 ir 0,14 proc. koncentracijos ir biologinio preparato NeemAzal T/S (v. m. azadirachtinas 10 g/l) 0,3 ir 0,5 proc. koncentracijos.

Voratinklinių erkių mirtingumas buvo nustatomas pagal IRAC Nr. 004 (versija 3) metodiką. Letalinė koncentracija LC90 apskaičiuota atliekant Probit analizę programa IBM SPSS Statistics (versija 20). Ši letalinė koncentracija parodo kenkėjų atsparumą insekticidams: <10 – mažas, 10–40 – vidutinis, 40–60 – didelis, >60 – labai didelis. Sodininkystės ir daržininkystės instituto šiltnamiuose surinktų voratinklinių erkių mirtingumas, panaudojus įvairias akaricido Vertimec 018 EC koncentracijas, 2012 m. svyravo nuo 70,97 iki 96,77 proc., atsparumo rodiklis LC90 buvo 0,12; 2014 m. erkių mirtingumas svyravo nuo 65,62 iki 90,62 proc., atsparumo rodiklis LC90 buvo 0,14 (paveikslas).

Paveikslas. Paprastosios voratinklinės erkės mirtingumas panaudojus įvairias Vertimec 018 EC koncentracijas

Remiantis tyrimų duomenimis, siekiant apsaugoti agurkus nuo paprastosios voratinklinės erkės, rekomenduojama naudoti insekticidą akaricidą Vertimec 018 EC (v. m. abamektinas 18 g/l) ruošiant 0,12 proc. koncentracijos tirpalą ir jį derinti su kitais preparatais, naikinančiais paprastąsias voratinklines erkes. Dėl sumažėjusio efektyvumo biologinį preparatą NeemAzal T/S (0,5 proc.) erkių kontrolei naudoti tik profilaktiškai ar esant mažam erkių kiekiui.

Laboratorijoje nustatomas paprastosios voratinklinės erkės mirtingumas