Gruodžio 02 d., penktadienis | 22

Aktualu: valdymo reikalavimų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų pakeitimai

LŽŪKT informacija
2022-08-11

© LŽŪKT nuotr.

Pakeistas Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašas, kuriame nurodytas mėšlo ir srutų įterpimo ir skleidimo draudimas, atlikti neprofesionalaus augalų apsaugos produktų naudojimo ir tręšimo nuotekų dumblu reikalavimų pakeitimai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Apraše nurodyta, jogdraudžiama mėšlą ir srutas įterpti arba skleisti ant įšalusios, įmirkusio, užtvindytos ar apsnigtos žemės (esant bent vienai iš sąlygų). Primename, jog mėšlu ir srutomis draudžiama tręšti nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20 d., išskyrus atvejus, kai Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše nustatyta tvarka gali būti leidžiama ankstesnė tręšimo laikotarpio pradžia, draudžiamuoju laikotarpiu laukuose negali būti randama neįterptų srutų bei mėšlo, išskyrus tirštąjį mėšlą, kuris laikomas rietuvėse lauke pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus.

Taip pat pakeisti trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai – neprofesionalieji augalų apsaugos produktų naudotojai augalų apsaugos produktus turi naudoti tik susipažinę su jų savybėmis ir darbo saugos reikalavimais. Atliekant šio reikalavimo tikrinimą, pareiškėjo (jei jo valdoje naudojami neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai) bus klausiama, ar jis yra susipažinęs su jų savybėmis ir darbo saugos reikalavimais.

Tais atvejais, kai deklaruojamas plotas yra tręšiamas nuotekų dumblu, yra būtina turėti su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą tręšimo planą (anksčiau tręšimo planas turėjo būti suderintas su savivaldybe, kurios teritorijoje vykdomas tręšimas).

Visi pakeitimai yra taikomi nuo 2022 m. teikiamoms paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoms.

Pagal NMA informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.