Birželio 25 d., šeštadienis | 22

EURI lėšos – stambioms investicijoms į žemės ūkio valdas

LŽŪKT informacija
2022-03-07

© LŽŪKT nuotr.
Ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kooperatyvams, siekiantiems investuoti į žemės ūkio valdas, skirta 36 mln. eurų ES ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) paramos. Pusė šių investicinių lėšų teks pienininkystės ūkiams. Augalininkystės ir mėsinės gyvulininkystės sektoriams parama nenumatyta. Pasinaudojus EURI parama, bus galima statyti naujus gamybinius pastatus ir rekonstruoti jau esamus, sutvarkyti valdos infrastruktūrą, įsigyti žemės ūkio technikos ir kitos reikalingos įrangos.

Paraiškos renkamos nuo balandžio 19 d. iki gegužės 18 d. Laiko dar yra, bet, kaip sakoma, delsimas yra laiko vagis, tad pravartu apsvarstyti savo galimybes ir, jei reikia, pasikonsultuoti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paskirstytos nepanaudotos lėšos

Kaip informuoja Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sričiai ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinti 2021 metais buvo skirta pereinamojo laikotarpio parama – 50, 5 mln. Eur KPP ir 76, 9 mln. Eur EURI lėšų.

EURI lėšos skiriamos stambiems projektams. Surinkus paraiškas paaiškėjo, kad planuotas biudžetas buvo viršytas beveik 50 mln. Eur. Tačiau ne visų sektorių pareiškėjai buvo vienodai aktyvūs – kiaulininkystės ir paukštininkystės sektorių atstovai nepateikė paraiškų visai planuotai EURI sumai.

Pasak ŽŪM, praėjusiais metais EURI projektų įgyvendinimui papildomai skirta net 39,7 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų. Atlikus KPP finansinio plano pakeitimą, atsirado galimybė dalį šių papildomų lėšų nukreipti ,,pilkojoje zonoje“ esantiems projektams (surinkusiems vienodą atrankos balų sumą ir kuriems iš dalies pakanka lėšų) finansuoti bei inicijuoti naują paraiškų priėmimą.

Balandį–gegužę įvyksiančio paraiškų priėmimo metu kiaulininkystės bei paukštininkystės sektoriams bus skirta 4,5 mln. ir 3,5 mln. Eur, pieninės galvijininkystės sektoriui – 18,03 mln. Eur, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės (atviras gruntas) sektoriui – 6 mln. Eur, o daržininkystės šildomų šiltnamių (uždaras gruntas) sektoriui – 4 mln. Eur.

Atnaujinti statybų įkainiai

Pasinaudojus EURI parama, bus galima statyti naujus gamybinius pastatus ir rekonstruoti jau esamus, sutvarkyti valdos infrastruktūrą, įsigyti žemės ūkio technikos ir kitos reikalingos įrangos.

Atnaujinus paramos teikimo taisykles, sąlygos ir reikalavimai gauti paramą, paraiškų atrankos kriterijai, nustatyti atskiriems žemės ūkio sektoriams, nepasikeitė. Tačiau atnaujinti naujų pieno ūkio fermų ir naujų plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybos fiksuotieji įkainiai.

Taisyklių pakeitime numatyta, kad šiemet nebus galima įsigyti traktorių, o sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių atstovų įgyvendinamiems projektams skirta paramos suma bus mažesnė nei pernai.

Paramos lėšos padengs pusę visų tinkamų išlaidų

Paramos dydis vienam projektui pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriuose galės siekti 1,5 mln. Eur, o sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose – iki 2 mln. Eur.

Paramos lėšos padengs pusę visų tinkamų išlaidų – kitą pusę investicijoms reikalingų lėšų ūkininkai turės investuoti patys. Tačiau kolektyvines investicijas įgyvendinantiems pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams ir jauniesiems ūkininkams, pateikusiems paramos paraiškas penkerių metų laikotarpiu nuo įsikūrimo dienos, bus kompensuojama net iki 70 proc. tinkamų išlaidų.

Kada galima teikti paraiškas?

Paraiškas investicinei paramai gauti Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus galima teikti nuo balandžio 19 d. iki gegužės 18 d.

Paramos paraiška ir su ja teikiami dokumentai agentūrai turės būti pateikiami užpildant ŽŪMIS portalo (https://zumis.lt) elektroninę dokumento formą. Tai galima padaryti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.

Turite klausimų?

Laiko dar yra, bet, kaip sakoma, delsimas yra laiko vagis, tad pravartu apsvarstyti savo galimybes ir, jei reikia, pasikonsultuoti. Jei turite klausimų daugiau nei atsakymų, norite įvertinti ūkio galimybes gauti paramą, pasikonsultuoti, kviečiame užsukti į jums artimiausią Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurą – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą.

Pagal ŽŪM, LŽŪKT informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.