Gruodžio 04 d., pirmadienis | 23

Investuojantiems į žemės ūkio valdas: lėšos statyboms ir kitoms investicijoms, bet ne traktoriams

LŽŪKT informacija
2022-02-07

© LŽŪKT nuotr.
Ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir kooperatyvams investicijoms į žemės ūkio valdas skirta 36,1 mln. eurų Europos Sąjungos ir valstybės paramos. Šiemet šias lėšas bus galima naudoti statyboms ir kitoms investicijoms į ūkius, tačiau nebus galima pirkti traktorių. Paraiškas investicinei paramai gauti Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus galima teikti nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d. Laiko dar yra, bet, kaip sakoma, delsimas yra laiko vagis, tad pravartu apsvarstyti savo galimybes ir, jei reikia, pasikonsultuoti.

Kviečiame pasikonsultuoti su Jums artimiausio rajono Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biuro konsultantais – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Daugiausia paramos – pieno sektoriui

Daugiausia investicinės paramos sulauks pieninės galvijininkystės sektorius – 19,4 mln. Eur, kiaulininkystės – 6,2 mln. Eur, paukštininkystės ir kiaušinių gamybos – 5,7 mln. Eur, mėsinės galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės ir triušininkystės – 1,1 mln. Eur, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės – 3,7 mln. Eur.

Nebus galima pirkti traktorių

Pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ bus galima statyti naujus gamybinius pastatus ir rekonstruoti jau esamus, sutvarkyti valdos infrastruktūrą, įsigyti žemės ūkio technikos ir kitos reikalingos įrangos.

Pakeitus paramos teikimo taisykles, šiemet nebus galima įsigyti traktorių.

Planuojantieji įgyvendinti investicinius projektus turėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad šiemet atnaujinti plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų ir naujų pieno ūkio fermų statybos fiksuotieji įkainiai.

Kompensuos pusę investicinio projekto išlaidų

Kiekvieno sektoriaus paraiškos bus vertinamos pagal jam nustatytus atrankos kriterijus. Balai bus suteikiami atsižvelgiant į gamybos padidinimą, aplinkos išsaugojimą ir tvarią plėtrą, klimato kaitos švelninimą. Pagal žemės ūkio sektorius bus sudaromos ir paramos paraiškų pirmumo eilės.

Paramos lėšos padengs pusę visų tinkamų išlaidų – kitą pusę investicijoms reikalingų lėšų ūkininkai turės investuoti patys. Tačiau kolektyvines investicijas įgyvendinantiems pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams ir jauniesiems ūkininkams, pateikusiems paramos paraiškas penkerių metų laikotarpiu nuo įsikūrimo dienos, bus kompensuojama net iki 70 proc. tinkamų išlaidų.

Paramos dydis vienam pareiškėjo projektui negalės viršyti 300 tūkst. Eur. Visu 2014–2022 metų laikotarpiu pareiškėjo įvykdytų projektų bendra suma negalės būti viršyti 900 tūkst. Eur, o susijusių įmonių ir sutuoktinių projektų – 1,3 mln. Eur.

Kada galima teikti paraiškas?

Paraiškas investicinei paramai gauti Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus galima teikti nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d.

Paramos paraiška ir su ja teikiami dokumentai agentūrai turi būti pateikiami užpildant ŽŪMIS portalo (https://zumis.lt) elektroninę dokumento formą. Tai galima padaryti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.

Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021–2022 metų laikotarpiu taisykles galima rasti čia. O jei reikia profesionalaus paratimo, kviečiame užsukti į bet kurį LŽŪKT rajono biurą.

Pagal ŽŪM, LŽŪKT informaciją

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Investicijos į modernizavimą. Sėkmės pavyzdžiai