Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Kokių reikalavimų turi laikytis ūkininkai sėdami posėlį

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2022-07-11

Jei posėlis deklaruojamas ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) įskaitai, privalu laikytis nustatytų jo sėjimo ir išlaikymo terminų. Nesilaikantys žalinimo reikalavimų ūkininkai gali netekti dalies išmokų sumos.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pareiškėjai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, privalo laikytis žalinimo reikalavimų – pasėlių įvairinimo ir EASV deklaravimo. Deklaravus daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. deklaruoto ploto turi sudaryti EASV. Vienas galimų EASV įskaitos elementų – posėlis, kurio 1 m2 atitinka 0,3 m2 EASV ploto. Deklaravus vien tik posėlį EASV įskaitai ir neatlikus jam keliamų reikalavimų, ūkininkas gali prarasti net iki ¾ jam priklausančios žalinimo išmokos.

Reikalavimai sėjant posėlį

Posėlis sėjamas liepos 1 d. – rugpjūčio 15 d. po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo. Sėjamas posėlis, kurį sudaro bent dviejų augalų rūšių sėklų mišinys (kviečių, kukurūzų, miežių, garstyčių, rapsų, ankštinių, žolinių augalų ir kitų augalų), jis turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 d. Posėlis negali būti naudojamas ganymui ir derliui.

Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau negu iki spalio 15 d., jei jis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites. Pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu [email protected] ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ turi informuoti NMA apie sėją, nurodydamas tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas, posėlio rūšį (žieminių augalų – kodas ŽP, vasarinių augalų – kodas VP), valdos numerį, kontrolinio žemės sklypo (KŽS) ir lauko numerius. Deklaruojant žieminio posėlio lauką, skirtą EASV įskaitai, paraiškoje privalu nurodyti žieminio augalo pasėlio kodą, kurį pareiškėjas, pateikęs prašymą NMA, gali keisti iki einamųjų metų spalio 1 d.

Paminėtina, kad kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant tos pačios rūšies žieminius augalus praėjusiais metais pasėto žieminio posėlio plotas nebelaikomas EASV elementu, t. y. jis neatitinka žalinimo reikalavimų.

Taip pat primintina, kad posėlio plotuose išlaikymo laikotarpiu draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.