Spalio 08 d., šeštadienis | 22

Kompensacijas gaus daugiau nuostolius patiriančių ūkininkų

LR žemės ūkio ministerija
2022-09-01

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., LŽŪKT
Žemės ūkio ministerija lengvina nuostolių kompensavimo sąlygas ūkininkams. Nuo kitų metų bus galima kreiptis dėl kompensacijų ūkio pajamoms nukritus daugiau kaip 20 proc., o ne 30 proc., kaip yra dabar. Tam pritarta Vyriausybės posėdyje.

Šie Žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros įstatymo pakeitimai leis užtikrinti žemės ūkio veiklos stabilumą ir efektyvesnį žemės ūkio veiklos rizikos valdymą ir gauti paramą palankesnėmis sąlygomis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Parama skiriama siekiant paskatinti taikyti rizikos valdymo priemones, kurios padeda aktyviems ūkininkams valdyti su jų žemės ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką.

Nuo 2023 m. nustatytas 20 proc. atskiro žemės ūkio veiklos subjekto vidutinių metinių praėjusių trejų metų laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių metų laikotarpio vidutinių trejų metų pajamų, neįskaitant per tuos penkerius metus gautų didžiausių ir mažiausių pajamų sumų, netekimas.

Šiuo metu parama iš valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos fondų lėšų skiriama tik tuo atveju, kai pajamų sumažėjimas viršija 30 procentų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.