Spalio 01 d., sekmadienis | 23

„Natura 2000“ taisyklėse padidintos išmokos

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2023-07-27

Patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimai – padidintos išmokos.

Pakeistose taisyklėse padidintos išmokos už žemės ir miškų plotus:

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus
 • Pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ skiriama:
  • 61 Eur už 1 ha ariamosios žemės (anksčiau buvo 54 Eur),
  • 76 Eur už 1 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų (anksčiau – 70 Eur).
 • Pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“ skiriama:
  • 275 Eur už 1 ha, kai uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (anksčiau – 272 Eur);
  • 177 Eur už 1 ha – kompleksinio apribojimo atveju, kai draudžiami ugdomieji miško kirtimai ir brandžių medžių iškirtimas, bei draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha (anksčiau – 155 Eur);
  • 187 Eur už 1 ha – kai plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių (anksčiau – 156 Eur);
  • 72 Eur už 1 ha – kai vykdant sanitarinius kirtimus draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius (anksčiau – 62 Eur).

Taip pat pakeistose taisyklėse nurodyta, kad pareiškėjai, įgyvendindami veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“, atlikę tręšimo ar apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus iki paraiškos pateikimo dienos, duomenis apie einamaisiais metais panaudotas trąšas ar kalkinimo medžiagas turi pateikti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą.

NMA informacija