Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Pakeistas geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašas

2023-10-17

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Svarbūs pakeitimai pareiškėjams, įgyvendinantiems 6 GAAB standartą „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“. Pareiškėjai, kurie dalyvaudami sėjomainoje su kitu pareiškėju keičiasi laukais ir kitais metais jų laukuose bus auginamos daržovės, todėl negali įvykdyti GAAB 6 įsipareigojimų, apie tai privalo informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA):

  • Iki lapkričio 1 d. pateikti NMA raštišką laisvos formos patvirtinimą apie vykdomus sėjomainos veiksmus tarp einamaisiais metais konkrečius laukus deklaruojančio pareiškėjo ir kitais metais tuose pačiuose laukuose daržoves ketinančio deklaruoti pareiškėjo. Pranešime turi būti nurodyti konkretūs laukų, kuriuose yra vykdoma sėjomaina, numeriai.
  • Iki kitų metų deklaravimo pradžios informuoti NMA apie valdos dalies perdavimą. Pranešime turi būti nurodomi konkretūs laukai, kurie yra perleidžiami, bei nurodoma, kokie įsipareigojimai yra perimami.

Taip pat papildytas 7 GAAB standarto „Sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius“ 10.2 papunktis dėl galimybės auginti tuos pačius pasėlius dvejus metus iš eilės tame pačiame plote. Kompleksinės ekologinės sistemos veiklos „Tarpiniai pasėliai“ reikalavimus atitinkantys posėliniai ir tarpiniai žieminiai pasėliai atitinka posėliniams augalams keliamus reikalavimus.

Atkreiptinas dėmesys, jog pakeitimai galioja 2023 m. ir vėlesniais metais pateiktoms paraiškoms.

NMA informacija