Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Pakeistose agrarinės aplinkosaugos įgyvendinimo taisyklėse – didesnės išmokos

2023-08-25

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės. Kokie pagrindiniai pakeitimai?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pakeistose taisyklėse padidintos priemonės remiamų veiklų išmokos:

 • „Specifinių pievų tvarkymas“ – 297 Eur už ha (anksčiau – 69 Eur/ha);
 • „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 242 Eur už ha (anksčiau – ­208 Eur/ha);
 • „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ – 297 Eur už ha (anksčiau – 291 Eur/ha);
 • „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“ – 330 Eur už ha (anksčiau – 160 Eur/ha);
 • „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys:
  • „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 180 Eur už ha (anksčiau – 97 Eur/ha);
  • „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 170 Eur už ha (anksčiau – 65 Eur/ha);
 • „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 270 Eur už ha (anksčiau – 221 Eur/ha);
 • „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“:
  • išvežant nušienautą žolę – 589 Eur už ha (anksčiau – 155 Eur/ha);
  • nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 536 Eur už ha (anksčiau – 141 Eur/ha);
 • „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 277 Eur už ha (anksčiau – 232 Eur/ha);
 • „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ už vaisius, uogas ir daržoves – 337 Eur už ha (anksčiau daržovėms ir bulvėms – 318 Eur/ha, vaisiams ir uogoms – 336 Eur/ha);
 • „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą – 250 Eur už ha (anksčiau – 45 Eur/ha);
 • „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ – 139 Eur už ha (anksčiau – 134 Eur ha).

Taisyklėse nepakeisti veiklų „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ (192 Eur/ha) ir „Ražienų laukai per žiemą“ (99 Eur/ha) išmokų dydžiai.

Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog pareiškėjai, kurie dalyvauja veikloje „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, negali dalyvauti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinėje priemonėje „Gyvūnų gerovė“.

Pareiškėjai, vykdantys veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, turės nesuarti melioracijos griovio šlaito ir 3 metrų pločio apsauginės juostos (anksčiau buvo 1 m), nenaudoti organinių ir mineralinių trąšų, augalų apsaugos produktų melioracijos griovio šlaite ir 3 metrų pločio apsauginėje juostoje (anksčiau buvo 1 m). Taip pat nebelieka reikalavimo išvežti nušienautą (nesusmulkintą ar susmulkintą) žolę, tačiau, nušienautą žolę susmulkinus nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d., nenusmulkintą žolę draudžiama palikti pradalgėse ant melioracijos griovio šlaito ir 3 m pločio apsauginėje juostoje.

Atkreiptinas dėmesys, jog taisyklių 56.7 punktas yra netaikomas 2023 m. paraiškoms bei pakeistas 5 priedas „Tinkamų paramai gauti pagal veiklą „Dirvožemio apsauga“ augalų sąrašas“.

NMA informacija