Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Per „NMA agro“ programėlę praneškite apie sutvarkytus naujus plotus

2023-08-23

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Pareiškėjai, kurie netinkamus paramai sutvarkė ir pavertė juos tinkamais gauti paramą, apie pasikeitusias kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribas jau gali informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūra (NMA) per „NMA agro“ programėlę, nelaukdami nustatyto termino – gruodžio 1 d.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ūkininkai, kurie buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais, t. y. iškirto medžius, išrovė kelmus, išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitus netinkamus paramai plotus, raginami jau dabar pranešti apie pakeistas KŽS ribas. Tai lengva ir paprasta atlikti per „NMA agro“ mobiliąją programėlę.

Kaip pranešti apie KŽS ribų pasikeitimus

Jei pasikeitė KŽS ribos, per „NMA agro“ programėlę reikia atsiųsti vietovės nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas atliktas pakeitimas. Norint išsiųsti pranešimą, reikia pasirinkti skiltį „Pranešti apie atliktą veiklą“, nurodyti tipą „Sutvarkytas paramai tinkamas plotas“, o tuomet nufotografuoti spaudžiant fotoaparato ženkliuką. Nuotraukas išsiųsti galima paspaudus laiško ženkliuką.

Dėl kiekvieno atlikto pakeitimo reikia atsiųsti bent dvi nuotraukas, kuriose būtų matomi nustatyti vietą padedantys objektai, pavyzdžiui, medžiai, kelias, upė, namas ir pan. Taip pat teikiant informaciją būtina nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę / įmonės pavadinimą ir valdos kodą.

Svarbu, jog tik patikslinę KŽS ribas pareiškėjai kitais metais galės pretenduoti į išmokas už sutvarkytus ir tinkamai paramai skirti tapusius plotus.

NMA informacija