Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Pradedamos deklaruotų laukų patikros

2024-07-04

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pradeda tikrinti, kaip pareiškėjai laikosi reikalavimų deklaruotuose laukuose.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šiais metais, kaip ir 2023 m., NMA planuoja patikrinti tik 1 proc. pareiškėjų, vietoj anksčiau įprastų 5 proc. Pavyzdžiui, 2022 m. buvo atliktos 6799 patikros, o 2023 m. – 2690 patikrų, taigi tikimasi, jog patikrų mažėjimo tendencija išliks ir 2024 m.

Patikros atliekamos nuotoliniu būdu, vadovaujantis Automatinės laukų nuolatinės stebėjimo sistemos (ALNSIS) palydoviniais duomenimis. Tik tais atvejais, kai norima patikrinti nuotoliniu būdu nestebimų įsipareigojimų vykdymą, pvz., ALNSIS nestebimų pasėlių auginimą, kraštovaizdžio elementų įrengimą, tvarkymą, medingųjų augalų juostų priežiūros reikalavimus ir kt., NMA specialistai vyksta į laukus.

Su ALNSIS stebimais reikalavimais nuo liepos 15 d. bus galima susipažinti NMA Informaciniame portale, o su ALNSIS rezultatų atvaizdavimo grafiku galite susipažinti interneto svetainėje www.alnsis.lt.

NMA kviečia naudotis svarbiausių datų kalendoriumi, kuriame klientų patogumui nurodyti reikalavimai ir jų terminai bei kitos aktualios ūkininkams datos. Jį galite rasti NMA svetainės skiltyje „Parama kaimui“ pasirinkę „Kalendorius“.

Atkreipiame dėmesį, jog pareiškėjai, įgyvendinantys įsipareigojimus, susijusius su pievų tvarkymo darbais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ ar ekologines sistemas, pievų tvarkymo darbus turi atlikti laikydamiesi konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų reikalavimų ar Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkiniu gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatytų reikalavimų.

NMA informacija