Gegužės 21 d., antradienis | 24

Priminimas ekstensyviai ūkininkaujantiems pareiškėjams

2022-12-14

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikla „Ražienų laukai per žiemą“ yra viena iš ekstensyvaus ūkininkavimo būdų, kada ūkininkai prisideda prie biologinės įvairovės, stabilios ir stiprios ekosistemos išsaugojimo. Žiemos metu, kai dirvožemį dengia ražienos, gerėja jo struktūra ir derlingumas, ražienų plotai tampa svarbiu maisto šaltiniu žiemojantiems paukščiams, padeda peržiemoti kurapkoms, pilkiesiems kiškiams. 2022 m. duomenimis pagal KPP veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ pateiktos 3 002 paraiškos, deklaruotas plotas siekia beveik 43 tūkst. ha. NMA primena pagrindinius įsipareigojimus, kurių turima laikytis 3 metus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Reikalavimai

Pagrindiniai įsipareigojimai, už kuriuos mokama kompensacinė išmoka pagal KPP veiklą „Ražienų laukai per žiemą“:

  • nupjovus javus, laukai paliekami neaparti iki kitų metų kovo 1 d.;
  • įsipareigotame plote nenaudoti pesticidų ir herbicidų po derliaus nuėmimo;
  • ražienų nekalkinti ir neskusti;
  • ražienų laukuose sužėlusių augalų nešienauti ir (arba) nesmulkinti.

Taip pat būtina laikytis papildomų reikalavimų:

  • Veiklą vykdyti ne didesniame kaip 30 proc. ražienų laukams tinkamų augalų rūšių plote. Didžiausias neapartas ražienų plotas, už kurį skiriama parama dalyvaujant veikloje, – ne didesnis kaip 50 ha. Pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų, ražienų plotas, už kurį skiriama parama dalyvaujant veikloje, yra neribojamas.
  • Kasmet per žiemą ražienų plotas gali būti paliekamas vis kitoje vietoje, tačiau pagal veiklą įsipareigotas plotas kiekvienais metais neturi mažėti.
  • Pagal veiklą įsipareigotame plote po derliaus nuėmimo reikia sutvarkyti šiaudus, surišti į ryšulius (ritinius) ir išvežti iš lauko arba susmulkinti ir paskleisti juos dirvos paviršiuje.

Išmokos dalyvaujantiems KPP veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ mokamos už ne mažesnį kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotą bei už ne mažesnį kaip 1 ha lauko plotą. Už tą patį plotą, už kurį mokama parama pagal veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, negali būti mokama ir žalinimo išmoka.

Kompensacinės išmokos dydis

Ūkininkų, vykdančių įsipareigojimus pagal KPP veiklą „Ražienų laukai per žiemą“, patiriamos papildomos išlaidos ir negautos pajamos yra kompensuojamos KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ paramos lėšomis.

Kompensacinė išmoka už ražienų, paliktų per žiemą, vieną hektarą 99 Eur.

Pagal NMA informaciją