Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Svarbu: Tręšiamųjų produktų žurnalą reikia užpildyti iki lapkričio 1-osios

2023-10-16

Žemės ūkio subjektai, dalyvaujantys paramos priemonėse „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Su „Natura 2000“ ir „Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veikloje „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, taip pat kai kuriose klimatui, aplinkai bei gyvūnų gerovei naudingose sistemose (ekologinėse sistemose) ir valdoje naudojantys tręšiamuosius produktus, visiems tręšiamiems plotams privalo pildyti Tręšiamųjų produktų žurnalą per 20 darbo dienų nuo tokių produktų panaudojimo.

Žurnalas pildomas tik per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS). Dalyvaujantys minėtose paramos priemonėse, bet neužpildę žurnalo apie panaudotus tręšiamuosius produktus, dar turi galimybę juos užpildyti iki lapkričio 1 d.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Primename, kad dalyvaujantiems šiose paramos priemonėse ir neužpildžiusiems žurnalų apie panaudotus tręšiamuosius produktus, bus taikomos sankcijos, t. y. parama sumažinama 1 proc. nuo pagal paramos priemonę ar ekologinę sistemą apskaičiuotos paramos sumos.

Reikalavimai pildyti duomenis PPIS apie panaudotus tręšiamuosius produktus ir sankcijos dėl žurnalo neužpildymo nustatyti:

  • dalyvaujantiems ekologinėse sistemose − Tiesioginių išmokų taisyklėse, kurias galima rasti čia.
  • dalyvaujantiems priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ – paramos priemonės įgyvendinimo taisyklėse, kurias galima rasti čia.
  • dalyvaujantiems priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veikloje „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ − paramos priemonės įgyvendinimo taisyklėse, kurias galima rasti čia.

Organizuojama nuotolinė konsultacija

Žemės ūkio ministerija spalio 24 d., antradienį, nuo 14 iki 15 val. rengia nuotolinę konsultaciją, kurioje VĮ Žemės ūkio duomenų centro ir ministerijos specialistai ūkininkams pristatys Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje esantį Tręšiamųjų produktų panaudojimo žurnalą ir konsultuos dėl jo pildymo.

Daugiau informacijos čia

Pagal ŽŪM informaciją