Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Ūkininkai ir toliau galės gauti paskolas su garantija

2023-01-11

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Nuostolių dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą patiriantiems ir lėšų veiklai vykdyti stokojantiems ūkio subjektams teikiamoms paskoloms bei lizingo paslaugoms ir toliau bus teikiamos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta Vyriausybės posėdyje.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Teikti garantijas finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškininkyste, kaimo plėtra, akvakultūra ir žuvininkyste, teikiamų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų bendrovė galės iki šių metų birželio 30 d.

Pagal šią priemonę UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas galės garantuoti iki 90 proc. neatgautos paskolos dalies grąžinimą ir neatgautos lizingo sutartyje nustatytos kainos ar jos dalies sumokėjimą.

Iki 2023 m. birželio 30 d. planuojama suteikti iki 10 mln. Eur individualių garantijų.

Garantijos finansų įstaigoms dėl ūkio subjektams teikiamų paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, skirtų ūkinei veiklai palaikyti, teikiamos pagal Europos Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, sistema“.

Pagal ŽŪM informaciją