Lapkričio 30 d., ketvirtadienis | 23

Ūkininkaujate ir ketinate tobulinti veiklą? Gaukite paramą konsultavimo paslaugoms

Ramunė Sutkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji redaktorė
2022-01-07

Gera žinia ūkininkaujantiems, ypač smulkiesiems ir siekiantiems gerinti ūkio veiklos rezultatus, labiau įsigilinti į aplinkos apsaugos reikalavimus ar ketinantiems taikyti inovatyvias technologijas. Yra puiki galimybė gauti nemokamų profesionalių konsultacijų arba ieškoti sprendimų ir patarimų bendraminčių diskusijų grupės veikloje. Tereikia dalyvauti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos įgyvendinamame „Žemdirbių konsultavimo“ projekte. Apie tai kalbamės su projekto vadove Daiva Gurauskiene (nuotr.).

Konsultavimo tarnyba „Žemdirbių konsultavimo“ projektą įgyvendina ne pirmus metus. Kiek ši parama aktuali ir naudinga pareiškėjams?

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Konsultavimo tarnyba pripažinta viena iš konsultavimo paslaugų teikėjų.Parama visuomet naudinga, nes ūkininkaujantiems kyla daugybė klausimų, susijusių su technologijomis, atsiranda naujų reikalavimų, kuriuos reikia įgyvendinti, galų gale kiekvienas ūkis turi savą specifiką, tad ši parama tikrai aktuali. Pareiškėjai, kurie anksčiau pagal šią priemonę teikė paraiškas ir gavo teisę konsultuotis, noriai dalyvauja ir tai išnaudoja. Sulaukiame daug įvairiausių klausimų, mūsų klientai domisi, aktyviai ir drąsiai sako savo poreikius ar nuomonę.

Pagal šį projektąkonsultuojame jau ne vienus metus. Per trejus metus daugiau nei 10 tūkstančių žemdirbių pasinaudojo šia parama.

Kas gali kreiptis paramos ir iki kada?

Ūkininkai, ypač ūkininkaujantys smulkiuose ūkiuose, ir kiti asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla bei įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali gauti paramą iki 2022 m. kovo.

Žemės ūkiui susiduriant su nemenkais iššūkiais siekiant tvariai ūkininkauti galbūt atsirado ir naujų konsultavimo krypčių? Pagal kokias temas bus teikiamos konsultacijos šį kartą?

Ypatingas dėmesys šįkart skiriamas inovacijoms ir skaitmeninio žemės ūkio temoms, kurios apima penkias pagrindines temas:

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas (tiksliojo ūkininkavimo technologijų taikymas, dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir gerinimas, integruota augalų apsauga, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės užtikrinimas, produkcijos (pieno, mėsos) kokybės gerinimas, ganyklos, pašarų gamyba ir subalansuotas šėrimas.

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra(naujos kooperatinės bendravimo formos ir tikslai. Bendravimo poreikio nustatymas ir galimybių vertinimas, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) veiklos prognozavimas, plėtros galimybių vertinimas, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) investicijų poreikio ir finansavimo galimybių vertinimas).

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai (ūkio veiklos finansinė, ekonominė analizė ir rekomendacijos, ūkio finansavimo galimybių vertinimas – piniginių srautų planavimas, ūkio veiklos prognozavimas, ūkio plėtros (investicijų poreikio) galimybių vertinimas, darbo rinkos analizė ir darbo kodekso nuostatų įgyvendinimas, gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas ir analizė, mokestinių įsipareigojimų vertinimas ir analizė).

Europos Sąjungos žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimais (naminių gyvulių šėrimo subalansavimas mažesniam N dujų išsiskyrimui, gyvulių gerovė, aplinkosauga ir ŠESD mažinimas, subalansuota augalų mityba ir trąšų naudojimas ŠESD mažinimui, dirvožemio anglies didinimas ir ŠESD mažinimas, ekologinė augalininkystė, ekologinė gyvulininkystė, efektyvus žemės ūkio išteklių naudojimas).

Kiek per numatomą paramos laikotarpį bus suteikta konsultacijų iš viso ir kiek numatyta vienam paramos gavėjui?

Ūkininkaujantiems numatyta suteikti 3219 individualių (grupinių) konsultacijų. Vienas klientas gali gauti iki 3 val. nemokamų konsultacijų. Taip pat numatyta suorganizuoti 57 susitikimus, 19 -ai diskusijų grupių (po 3 susitikimus vienai grupei).

Ar visos konsultacijos bus kompensuojamos 100 procentų?

Taip. Visos konsultacijos kompensuojamos 100 procentų.

Konsultavimo tarnyba įgyvendino ne vieną projektą, kurio veikloje numatytos ūkininkų diskusijų grupės. Jos pasiteisino. Jūsų manymu, kodėl ir kuo naudinga dalyvauti diskusijų grupių veikloje?

Diskusijų grupės nariai bendradarbiauja, dalijasi savo patyrimu ir idėjomis. Grupės nariai gali semtis patirties vieni iš kitų, taip pat jie turi galimybę dirbti drauge su specialistu-moderatoriumi (konsultantu). Šis ūkininkų tarpusavio bendradarbiavimo metodas efektyviai „perkelia“ naujas žinias ir idėjas į ūkius.

Tiesa, šįkart ūkininkai turi galimybę rinktis: ar nori gauti individualių konsultacijų, ar dalyvauti diskusijų grupių veikloje. Konsultacijų ir renginių skaičius ribotas, o prioritetas gauti nemokamų konsultacijų suteikiamas tiems, kurie du 2019 ir 2020 metais dar negavo remiamų konsultacijų.

Sakykime esu ūkininkas. Nuo ko man pradėti? Kas galėtų padėti?

Pirmiausia, patarčiau kreiptis į kiekviename rajone, savivaldybėje esantį Konsultavimo tarnybos biurą. Konsultantai užpildys paraišką ir sutartu laiku gausite nemokamas konsultacijas.

Jei kuriam rajone nėra reikiamo konsultanto, klientui tikslines konsultacijas suteiks kitame rajone dirbantis mūsų konsultantas. Be to, galite pasirinkti ir kitą būdą. Apsilankę mūsų edukaciniame portale www.agroakademija.lt, antraštiniame puslapyje paspauskite ant kaičiosios reklamos (angl. banerio). Jūs pateksite į konsultacijų registracijos anketą, kurią turite užpildyti. Ir viskas. Su jumis susisieks reikiamas konsultantas ir drauge su juo aptarsite, pasirinksite temas, kurios jums naudingiausios. Besikalbėdami su klientu, visuomet iki smulkmenų išsiaiškiname, kokie svarbiausi jo norai, kokios tematikos aktualiausios, aptariame konsultacijų poreikį.

Turintys klausimų ar norintys pasitarti, visuomet gali skambinti tiek į rajonuose esančius mūsų biurus, tiek į centrinę būstinę. Drauge visuomet rasime geriausią sprendimą, padėsiantį sėkmingai ir tvariai vykdyti kliento pasirinktą veiklą.

Ačiū už pokalbį.