Birželio 21 d., penktadienis | 24

Beariminė žemdirbystė: patyrimas, praktika ir iššūkiai. Konferencijos vaizdo įrašas

Dažnai kalbant apie didžiausius bearimės žemdirbystės pliusus teigiama, kad taip ūkininkaujant išsaugoma gera dirvožemio ir vandens būklė, dirvožemio biologinė įvairovė, taip pat prisidedama prie klimato kaitos mažinimo. Žinoma, jei paisoma tausojamosios žemdirbystės principų: tinkamos augalų kaitos, sėjomainos, auginami tarpiniai pasėliai žaliajai trąšai. Tačiau taip ūkininkaujant yra nemažai problemų ir iššūkių, kuriuos sprendžiant dažniausiai tenka mokytis iš savų klaidų, tad ne vienas „nautilininkas“ sako, kad ši technologija – tik stiprių nervų ūkininkams. Apie patirtis ir iššūkius kalbėta Konsultavimo tarnybos organizuotoje konferencijoje „Beariminė žemdirbystė: patyrimas, praktika ir iššūkiai“.
Straipsnis apie konferenciją „Ar no-till technologija – tik labai stiprių nervų ūkininkams?“

© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2023 m. gegužė