Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Patvirtintos 2024 m. tiesioginių išmokų taisyklės

2024-03-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt
Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Susipažinkite su aktualiausiais pakeitimais.

Primename, kad tiesioginę išmoką gali sudaryti bazinė tiesioginė išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka, susietoji parama už plotą bei savanoriškai pasirenkama išmoka už ūkinius gyvūnus ir klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (ekologinė sistema).

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Atkreipiame dėmesį, jog taisyklėse sumažinta tiesioginių išmokų suma, kurią už praėjusius metus gavę pareiškėjai yra laikomi aktyviais ūkininkais, t. y. pareiškėjai, už praėjusius metus gavę tiesioginių išmokų sumą, neviršijančią 2 000 Eur (anksčiau buvo 5 000 Eur), atitinka aktyviam ūkininkui nustatytus žemės ūkio veiklos vykdymo reikalavimus.

Taip pat ūkininkai, įdirbantys pievas (kodas GPŽ) ne rečiau kaip kas penkeri metai ir paliekantys jas užsėtas daugiametėmis žolėmis bei siekiantys, kad pievos netaptų daugiametėmis pievomis, turi pievos įdirbimo metais deklaruodami laukus pažymėti sutartinį kodą NJ bei ne vėliau kaip per 5 dienas per „NMA agro“ programą pateikti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi bendras įdirbto lauko vaizdas.

Taisyklėse pakeista pievų tvarkymo tvarka – žolę mulčiuoti leidžiama visiems pareiškėjams, nepriklausomai nuo jų laikomų sutartinių gyvulių skaičiaus.

Be to, susietosios paramos už daržoves galės prašyti ir moliūgų augintojai, tačiau svarbu, jei deklaruojamas bendras 1 ha ir didesnis moliūgų plotas, privaloma per „NMA agro“ programą pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko kelių skirtingų vietų, kur aiškiai matytųsi užaugintas moliūgų derlius.

Ekologinių sistemų pakeitimai

Pareiškėjai galės savanoriškai pasirinkti dalyvavimą dar vienoje ekologinėje sistemoje. Tai yra ekologinės sistemos „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“ veiklos „Ariamosios žemės keitimas daugiametėmis pievomis“ ir „Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra“. Pagal kiekvieną veiklą privaloma atskirai deklaruoti bendrą ne mažesnį kaip 0,5 ha tinkamą kiekvienai veiklai naudmenų plotą, sudarytą iš ne mažesnių kaip 0,1 ha ploto laukų.

Pakeista ir kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiksmingumo ir efektyvumo metodika. Pareiškėjai, kurie nori dalyvauti ekologinėje sistemoje „Veiklos ariamojoje žemėje“, privalės:

 • laisvai pasirinkti mažiausiai vieną gamybinę veiklą, t. y. „Augalų kaitos“, „Tarpinių pasėlių“, „Sertifikuotos sėklos naudojimo“ arba „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijų“;
 • laisvai pasirinkti mažiausiai vieną negamybinę veiklą, ekologinę sistemą, tęstinės Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą ir (arba) žaliąjį pūdymą bei jiems papildomai skirti ne mažiau kaip 1 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto (prie privalomo pagal geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 8 standartą (GAAB 8) skirti deklaruotos ariamosios žemės ploto) iš:
  • negamybinių veiklų „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“ arba „Daugiamečių žolių juostos“;
  • ekologinių sistemų „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ arba „Eroduotos žemės keitimas pievomis“;
  • tęstinės KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ arba „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“;
  • žaliojo pūdymo.

   NMA informacija