Birželio 21 d., penktadienis | 24

Paviršinio vandens naudojimo registracija: ką vertėtų žinoti?

2024-04-09

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nuo 2024 metų sausio 1 dienos galioja Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti reikalavimų ir paviršinį vandenį naudojančių asmenų registravimo tvarkos aprašas, kuris numato prievolę registruoti paviršinio vandens naudotojus ir jų sunaudojamą vandens kiekį.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Taip pat bus kaupiama, atnaujinama ir patikslinama informacija apie sunaudojamą paviršinį vandenį, numatomos aplinkosauginės priemonės, siekiant išvengti neigiamo poveikio vandens telkinių hidrologiniam režimui dėl paimamo vandens iš telkinio.

Patvirtintas tvarkos aprašas nustato, kad naująja tvarka turės vadovautis fiziniais ir juridiniai asmenys, išgaunantys 10 m3 per parą ir daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio. Taip pat ir tie asmenys, kurie praleidžia paviršinį vandenį per hidrotechninius statinius ir naudoja jį hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse.

Sunaudojamo vandens kiekis apskaičiuojamas per mėnesį išgaunamo vandens kiekį padalijus iš išgavimo dienų skaičiaus.

Naudojamo vandens kiekio apskaita, priklausomai nuo to, kaip vanduo išgaunamas iš paviršinių vandens telkinių – stacionariomis ar mobiliomis priemonėmis, arba kokią veiklą vykdant vanduo naudojamas, bus tvarkoma pagal vandens kiekio matavimo prietaisų duomenis.

Paviršinio vandens registracija bus neterminuota, tačiau vandens naudotojas turės patikslinti pasikeitusius registracijos duomenis arba išsiregistruoti nutraukus vandens naudojimą arba sunaudojant mažiau kaip 10 m3 vandens per parą.

Atkreiptinas dėmesys, kad vandens naudotojams, vykdantiems ūkinę veiklą ir sunaudojantiems didelius kiekius paviršinio vandens, kaip ir iki šiol, galios Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatos dėl poveikio vertinimo procedūrų taikymo.

Kaip ir anksčiau, Aplinkos apsaugos agentūrai metines ataskaitas apie išgautą paviršinį vandenį turės teikti ūkio subjektai, kurie Aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą.

Ūkio subjektai, kurie išgaus mažiau kaip 100 m3 per parą vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio, taip pat praleidžiantys paviršinį vandenį per hidrotechninius statinius ir naudojantys vandenį išgauti hidroenergiją hidroelektrinėse, neturės teikti vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos, tačiau turės pildyti laisvos formos žurnalą įrašydami vandens išgavimo datą ir išgauto vandens kiekį (m3 per parą) arba išgauto vandens duomenis fiksuoti informacinių technologijų priemonėmis: išmaniaisiais skaitikliais, mobiliosiomis programėlėmis ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad ūkio subjektams, išgaunantiems iki 100 m3 per parą vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio, nereikės mokėti mokesčio už sunaudotus gamtos išteklius.

Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, naudojantys ar planuojantys naudoti 10 m3 ir daugiau vandens per parą (vidutinis paros naudojimas mėn. laikotarpiu), taip pat ir praleidžiantys jį hidroenergijai išgauti, turi būti registruojami ir įtraukiami į Licencijų informacinę sistemą. Naujoji tvarka taikoma tik išgavimui iš paviršinių vandens telkinių. Tvarka netaikoma, jei vanduo imamas iš nepratekamo dirbtinio paviršinio vandens telkinio, įrengto nuosavame žemės sklype.

Vandens naudotojai privalo Aplinkos apsaugos agentūrai per E. pristatymo sistemą arba el. paštu: [email protected] pateikti dokumentus registracijai:

  • užpildytą nustatytos formos prašymą;
  • paviršinio vandens telkinio informaciją (kategoriją, pavadinimą, identifikavimo kodą);
  • išgaunamo arba praleidžiamo hidroelektrinėse vandens kiekį per parą;
  • vandens išgavimo įrenginio vietą vandens telkinyje;
  • paviršinio vandens išgavimo būdą, įrenginį ar priemonę ir jų techninius rodiklius;
  • jei reikia, raštišką privataus vandens telkinio savininko arba nuomininko sutikimą ir kt. reikalingą informaciją;
  • valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Esamiems vandens naudotojams papildomų veiksmų nereikės imtis, jei jie turi išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, arba taršos leidimą su specialiąja dalimi „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“, arba paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti aplinkosaugines sąlygas. Tokie naudotojai bus įregistruojami neatlygintinai.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija