Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Pelkininkystė. Ūkininkavimas šlapiuose durpiniuose dirvožemiuose

Vasario 2-oji 1996 m. vykusiame Ramsaro nuolatinio komiteto susitikime buvo paskelbta Pasauline pelkių diena. Ramsaro konvencija (angl. Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat) pasirašyta 1971 m. Ramsare, Irane. Lietuva prie jos prisijungė 1993 m. Konvencijoje pasaulinės reikšmės saugomoms vietovėmis priskirti Čepkelių, Kamanų, Viešvilės, Žuvinto gamtiniai rezervatai ir Nemuno deltos regioninis parkas.

Šis užsakomasis video parengtas pagal projektą „Pelkininkystės plėtra žemės ūkyje Baltijos šalyse”. Jį finansuoja Europos klimato kaitos švelninimo iniciatyva, remiama Vokietijos Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinės saugos ministerijos.

2024 m. vasaris