Balandžio 23 d., antradienis | 24

Pertvarkantiems ekonomiškai menkaverčius medynus į produktyvius ir atsparius klimato kaitai – dotacijos (papidyta 2023-09-14)

2023-08-23

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Aplinkos ministerija primena, kad miškų savininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims), pertvarkantiems išretėjusius ir ekonomiškai menkaverčius medynus ar krūmynus į produktyvius ir atsparius klimato kaitai skiriamos dotacijos ir ragina teikti paraiškas. Tam valstybės biudžete numatyta 15 mln. eurų. APVA sprendimu paraiškų teikimo terminas pratęsiamas iki 2023 m. spalio 16 d. (buvo iki rugsėjo 15 d.) arba kol baigsis kvietimui numatytos lėšos.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Aplinkos ministrui patikslinus Miško kirtimų taisykles, nuo šiol leidžiama vykdyti specialiuosius medynų ar krūmynų pertvarkymo kirtimus iki 30 metų amžiaus gluosnynuose, blindynuose ir baltalksnynuose.

1 ha medynui pertvarkyti skiriama nuo 3 iki 3,9 tūkst. eurų, atsižvelgiant į sodinamas medžių rūšis. Planuojantiems teikti paraiškas tereikia pasirengti miško želdinimo ir žėlimo projektą ir suprojektuoti remiamas veiklas ir gauti leidimą kirsti mišką leidžiantį vykdyti specialiuosius medynų ar krūmynų pertvarkymo kirtimus. Projektus tvirtina ir leidimus išduoda Valstybinė miškų tarnyba.

„Miško savininkai turėtų susidomėti šia priemone, kadangi procedūros dotacijai gauti nesudėtingos, o išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvartymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus sustiprins miškų gebėjimą prisitaikyti prie klimato pokyčių ir padidins jų atsparumą”, – sako Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovas Algis Gaižutis.

Dotacijos bus skiriamos Miško kirtimo taisyklėse nustatytais atvejais. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paraiškas liepos 17 d. paskelbtam kvietimui vertins, priims sprendimus dėl dotacijų skyrimo ir jas išmokės. Valstybinė miškų tarnyba atliks įvykdytų darbų patikrą. Pertvarkyti medynai turės būti prižiūrimi ir saugomi miško savininkų lėšomis.

APVA sprendimu paraiškų teikimo terminas pratęsiamas iki 2023 m. spalio 16 d. arba kol baigsis kvietimui numatytos lėšos. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 15 d. gali būti pratęstas.

Reikia konsultacijų?

Jei reikia pagalbos ir konsultacijų, kreipkitės į LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistus. Jie patars, kokius darbus reikia atlikti, parengs želdinimo ir žėlimo projektą, reikalingus kirtimams dokumentus.

Pagal Aplinkos ministerijos, LŽŪKT informaciją