Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Pieno ūkių savininkai mokosi ir dalijasi patirtimi

Rita Samalionienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro gyvulininkystės konsultantė
2019-12-18

© LŽŪKT nuotr.

Vakarų Europos ūkiuose taikant naujas technologijas praktikoje ypač efektyvus ir duodantis gerų rezultatų mokymosi būdas – ūkininkų darbas grupėmis. Šios grupės bendradarbiauja, dalijasi patirtimi bei idėjomis. Bendras darbas didina ūkininkų produkcijos konkurencingumą, leidžia geriau integruotis į žemės ūkio ir maisto produktų grandinę, padidina žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, tad galima pasiekti geresnių finansinių rezultatų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Siekdama skatinti žinių perteikimą ir inovacijas pieno ūkyje, regionuose didinti pieno ūkio veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą, užtikrinti gyvūnų gerovę bei tvarų ūkio vystymą, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) 2017–2020 m. vykdo projektą „Mitybinių faktorių įtaka melžiamų karvių produkcijos didinimui, produkcijos kokybės gerinimui ir savikainos pokyčiui“. Vienas iš projekto uždavinių – suburti ūkininkų pasidalijimo patirtimi grupes.

Projekto įgyvendinimo metu LŽŪKT subūrė 5 pasidalijimo patirtimi ūkininkų grupes, kurias sudaro po šešis narius, užsiimančius pienininkyste, kad būtų galimybė lyginti jų veiklos rezultatus. Parodomieji bandymai įrengti 10-yje pienininkystės ūkių, laikančių ne mažiau kaip 30 karvių, Plungės, Skuodo, Akmenės, Kelmės, Šilutės, Šilalės, Rokiškio, Utenos, Kėdainių ir Radviliškio rajonuose. Bandymams buvo atrenkamos sveikos karvės, bandos vidutinis produktyvumas – nuo 6500 kg pieno per laktaciją iki 11 000 kg. Įrengiant gamybinius parodomuosius bandymus, žemdirbiams norėta perteikti ne tik moksliniais tyrimais paremtas inovatyvias žolių ūkio tvarkymo, pašarų ruošimo, gyvulių šėrimo technologijas, bet ir atlikti jų ekonominį vertinimą. Bandymo eiga, rezultatai ir ūkiuose iškylančios problemos buvo aptariami pasidalijimo patirtimi grupėse.

WEb-pav1Kėdainių, Radviliškio (kairėje) ir Rokiškio bei Ignalinos ūkininkai

WEb-pav2Kėdainių ir Radviliškio ūkininkai drauge su LŽŪKT vyresn. gyvulininkystės specialistu Vidu Tolevičiumi (viduryje)

Pirmieji susitikimai įvyko dar 2017 m. gegužę. Kiekvieną metų ketvirtį – po susitikimą. Per trejus projekto įgyvendinamo metus įvyko 55 pasidalijimo patirtimi grupių susitikimai, kuriuos organizavo ir moderavo LŽŪKT rajonų biurų gyvulininkystės konsultantai bei specialistai. Susitikimų metu grupės nariai susipažino vieni su kitais, diskutavo kiekvienos grupės dalyviams aktualiais klausimais, pasitardami tarpusavyje sprendė iškilusias problemas.

WEb-pav3Skuodo ir Plungės rajonų ūkininkai

Įgyvendinant projektą, ūkininkaujantiems perteiktos žinios ir naujausia informacija apie mokslininkų atliktus pašarų gamybos, šėrimo, aplinkosaugos sričių tyrimus, diskutuota apie žolynų būklę, ganiavos pradžią. Daugiausia dėmesio buvo skirta gyvulių šėrimui, pašarų gamybai, kalbėta apie praėjusių metų ūkių pasiektus rezultatus, sausros padarinius parodomųjų gamybinių bandymų rezultatams, gyvulių sveikatingumą, reprodukciją, pieno realizavimo kainas bei ganyklų paruošimą žiemojimui, aptarti pašarų tyrimų rezultatai.

Susitikimuose planuota ir fiksuota parodomųjų gamybinių bandymų eiga, buvo atliekamas kompleksinis mitybinių rodiklių įvertinimas, apimantis technologinių procesų grandinę nuo tręšimo įtakos žalienų derlingumui, maistingumui iki gyvuliams šerti skirtų Omega-3 rūgščių turinčių papildų naudojimo, įvertinant technologinio proceso poveikį gyvulių produktyvumui, pieno kokybei ir produkcijos savikainos mažinimui.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus apsilankėme vieni kitų ūkiuose. Ūkininkai noriai dalijosi savo praktine patirtimi, pastebėjimais. Paskutiniuose susitikimuose, vykusiuose 2019 m. lapkritį–gruodį, apžvelgėme projekte dalyvavusių ūkių rezultatus, ar pasiekti projekto pradžioje užsibrėžti tikslai. Grupės nariai vieni iš kitų galėjo semtis patirties, turėjo galimybę dirbti drauge su akredituotais LŽŪKT gyvulininkystės specialistais.

WEb-pav4Šilutės ir Šilalės ūkininkų pasidalijimo patirtimi grupė lankėsi LŽŪKT mokymų centre „Agroakademija“

Projektu buvo siekiama ne tik skatinti ūkių veiklos gyvybingumą, didinti konkurencingumą, bet ir skatinti bendradarbiavimą tarp ūkininkų, konsultantų ir mokslininkų. Juk tik įdiegtos žinios tampa inovacijomis, todėl ši lygiavertė trišalė partnerystė labai svarbi. Ji leidžia apjungti žinias, kurti naujus sprendimo modelius ir būdus, diegti inovatyvias technologijas natūraliomis gamybos sąlygomis, o rezultatais pasidalijant ūkininkų grupėse – išspęsti žemdirbiams kylančias problemas.

Projekto (Nr. 14PA-KK-16-1-02976-PR001)veikla vykdoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimo ir informavimo veikla“ veiklos sritį ,,Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“. Finansavimas – iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

Web-logo450px

www.agroakademija.ltrekomenduoja

Užtrūkusių karvių ir veršelių priežiūra (video)

Karvė – ne bebras, medžių negraužia. Žolynų įvertinimas (video)

Žolynų įrengimas ir priežiūra: kaip pasiruošti ir ką apmąstyti (video)

Karvių nagų prevencija – geras pasirinkimas (video)

Veršinga ... ar ne? (video)

Bandos sveikata – nenuginčijamas argumentas (video)

Nepatirkite nuostolių dėl gyvulių apsikrėtimo parazitais

Kad nuostolių nepatirtų pieno gamintojai, perdirbėjai ir vartotojai

Pieno savybės ir jo kokybės gerinimo būdai