Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Pirmą kartą skiriamos dotacijos privačių miškų kokybei gerinti

LŽŪKT informacija
2023-07-18

Miškų savininkams, pertvarkantiems išretėjusius ir ekonomiškai menkaverčius medynus ar krūmynus į produktyvius ir atsparius klimato kaitai, bus skiriamos dotacijos. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas šiai paramai gauti.

Iki 2030 m. šiai priemonei įgyvendinti iš valstybės biudžeto numatyta skirti 4,32 mln. eurų, tai yra po 540 tūkst. eurų kasmet. Per visą paramos laikotarpį numatoma pertvarkyti daugiau kaip tūkstantį hektarų menkaverčių medynų į geresnės kokybės medynus, 1 ha skiriant nuo 3 iki 3,9 tūkst. eurų, atsižvelgiant į sodinamas medžių rūšis.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklos „Išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymas į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimas“ privačiuose miškuose finansavimo sąlygų aprašas numato, kad dotacijos bus skiriamos pertvarkant menkaverčius medynus Miško kirtimo taisyklėse nustatytais atvejais.

APVA paraiškas vertins, priims sprendimus dėl dotacijų skyrimo ir jas išmokės. Valstybinė miškų tarnyba atliks įvykdytų darbų patikrą. Pertvarkyti medynai turės būti prižiūrimi ir saugomi miško savininkų lėšomis.

Privačių miškų savininkai raginami nedelsti ir teikti paraiškas gauti dotacijas. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 15 d. arba kol bus paskirstyta visa šiam pirmajam kvietimui teikti paraiškas skirta suma – 540 tūkst. eurų.

Visos paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros APVIS sistemą: https://apvis.apva.lt/

Paraiškų teikimo klausimais kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. +370 686 15 024 arba el. p. [email protected]

Ši veikla padės įgyvendinti 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane numatytus darnaus vystymosi principus, sustiprins miškų gebėjimą prisitaikyti prie klimato pokyčių, padidins jų atsparumą, užtikrins darnų miškų sektoriaus vystymąsi.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją