Birželio 21 d., penktadienis | 24

Pluoštinių kanapių augintojams – finansinė lengvata iš valstybės

2024-04-18

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Augalininkystės tarnyba praneša, kad nuo šių metų balandžio mėnesio įsigaliojo žemės ūkio ministro įsakymai, kurie nurodo, kad tetrahidrokanabinolio (toliau – THC) kiekio pluoštinėse kanapėse patikrai lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ištyrusi mėginį Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – NMVRVI) tyrimo rezultatus užrašo tyrimų protokole. Protokolą NMVRVI išduoda Augalininkystės tarnybai jame nurodydamas šiuos duomenis: mėginio kodą, atliktų tyrimų skaičių, THC kiekio tyrimų rezultatus su išvada. Augalininkystės tarnyba, vadovaudamasi NMVRVI tyrimų rezultatais, interneto svetainėje paskelbia pažymą su apibendrinta informacija apie nustatytus THC kiekius kalendoriniais metais augintų veislių pluoštinėse kanapėse.

Palikta galimybė pluoštinių kanapių augintojui apmokėti už vykdomas THC kiekio patikras atskiruose sklypuose, kuriuose auginamos pluoštinės kanapės. Tokiu atveju augintojas Augalininkystės tarnybai pateikia prašymą THC kiekiui nustatyti, pažymėdamas, kad apmokėjimas už mėginio paėmimą ir tyrimą garantuojamas. Augalininkystės tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo protokolo gavimo išrašo pluoštinių kanapių augintojui pažymą apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą THC kiekį. Pažyma išduodama augintojui apmokėjus už mėginio paėmimą ir ištyrimą, pagal žemės ūkio ministro įsakymu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius metodikoje nustatyta tvarka.

Teisės aktų nuorodos:

LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas nuoroda.

LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo tiriant pluoštinių kanapių mėginius taisyklės nuoroda.

Augalininkystės tarnybos informacija

Agrokdemija.lt rekmenduoja pažiūrėti

Auginu pluoštines kanapes: patirtis ir realizacija