Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Prašoma paramos suma neviršija skirto biudžeto

2023-01-11

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Gruodžio 30 d. baigėsi antrasis 2022 m. paraiškų surinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Prašoma paramos suma neviršija skirto biudžeto, tad visi pareiškėjai, kurių paraiškos atitinka reikalavimus, galės pasinaudoti parama.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Paraiškas dėl paramos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) lapkričio 3 d. – gruodžio 30 d. galėjo teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Iš viso šiuo kvietimu pateiktos 184 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 633 tūkst. Eur, tuo tarpu skirta daugiau nei 5,7 mln. Eur.

Pareiškėjai, išskyrus vykdančius jaunuolynų ugdymo veiklą, gali tikėtis iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Vykdant jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo veiklą parama gali būti skirta mokant vienkartinę kompensacinę išmoką, kurios dydis siekia iki 343 Eur už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą.

Paraiškos, kuriose prašoma finansuoti miškotvarkos projektus, vertinamos atsižvelgiant į atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų teikimo dienos bus sudaryta ir paskelbta paraiškų pirmumo eilė.

Paraiškos vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.

Jei turite klausimų ar reikia konsultacijų dėl projekto įgyvendinimo, visą reikalingą informaciją jums suteiks LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistai.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Tinklailaidę#3. Turiu miško. Ką su juo daryti?

Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties

NMA, LŽŪKT informacija