Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Prienų rajono 2011 m. respondentinių ūkių analizė

Ona Kascenienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro ekonomikos konsultantė
2012-09-17

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą žemės ūkio situaciją. Informacijos turinys griežtai apibrėžtas ir vienodas visoms ES valstybėms. Kiekviena valstybė privalo teikti informaciją į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Ši sistema – pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumo šaltinis. Plečiantis ES, atitinkamai plečiamas ir ŪADT. Ši informacija parengta pagal Prienų rajono respondentinių ūkių anketų duomenis.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Kaip ir daugelyje ES valstybių, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už darbą su ūkininkais, respondentinių ūkių atrinkimą pagal pateiktas rekomendacijas, apskaitos tvarkymą bei duomenų apie ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą pateikimą LAEI. Visi duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Bendradarbiaujant su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu, sukurta apklausos anketa, duomenų įvedimo ir kontrolės bei ūkininkų ūkinės veiklos analizės kompiuterinė sistema. Aktualią informaciją galima bus rasti leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2011m.“.

Apibendrinti rajono respondentinių ūkių duomenys

Prienų rajono biuras 2012 m. pateikė duomenis apie 19 respondentinių ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais. Ji pateikta remiantis ūkininkų apskaitos duomenimis, kelių ūkių – apklausos duomenimis. Atlikus Prienų rajono respondentinių ūkių analizę, gauti tokie rezultatai:

  • augalų derlingumas: kviečių – 4,03 t/ha, miežių – 3,141 t/ha, kvietrugių – 3,11 t/ha, avižų –2,99 t/ha; bulvių – 14,82 t/ha;
  • vidutinis karvių skaičius respondentiniuose ūkiuose – 14 vnt., primilžis iš karvės – 4517 kg pieno;
  • bendroji produkcija: augalininkystės – 80,162 tūkst. Lt vienam respondentiniam rajono ūkiui;
  • gyvulininkystės – 88,457tūkst. Lt;
  • bendrasis gamybinis pelnas vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 91,083 tūkst. Lt;
  • kapitalo pakankamumo rodiklis – 97,35. Jis rodo, kad nuosavybė sudaro 97,35 proc. turto;
  • bendrasis pelningumas 2011 m. siekė 0,18.Tai žemas rodiklis, kuris rodo, kiek vienam pardavimų litui tenka bendrojo pelno;
  • subsidijų dalis pajamose respondentiniuose ūkiuose sudarė 31,39 proc.;
  • pieno savikaina, apskaičiuota tik pagal kintamąsias gamybos sąnaudas – 321 Lt/t.

Analizė rodo, kad grūdinių augalų derlingumas nėra didelis. Tik žieminių kviečių didesnis nei 4 t/ha. Tai lėmė nepalankios gamtinės sąlygos. Dėl mažesnio derlingumo pasiekti žemesni ūkių veiklos efektyvumo rodikliai.