Vasario 27 d., antradienis | 24

Reikalavimai sėjant įsėlį

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2020-05-25
© LŽŪKT nuotr.
Pareiškėjai, deklaruojantys daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV). Atkreipiame dėmesį į naujus reikalavimus, kai dirvos gerinimo tikslais EASV užskaitai sėjamas žolinis įsėlis.
1 m2 žolinio įsėlio atitinka 0,3 m2 EASV ploto. Pareiškėjas, siekiantis atitikti EASV reikalavimus, žolinį įsėlį į pagrindinį pasėlį turi įsėti laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d.
Įsėlis pavasarinės sėjos metu įsėjamas į pareiškėjų deklaruotus pasėlių (avižų, vasarinių kvietrugių, vasarinių kviečių, žieminių kviečių, vasarinių miežių, vasarinių rugių, žieminių kvietrugių, žieminių miežių, žieminių rugių) laukus, prie kurių pareiškėjai paraiškoje nurodė, kad juose sės žolinį įsėlį EASV užskaitai. Įsėlį turi sudaryti žoliniai augalai, kurie priklauso III klasifikatoriaus grupei „Žoliniai azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje“ (dobilai, esparacetai, barkūnai, liucernos, gargždeniai, ožiarūčiai, seradelės) arba GPŽ kodu deklaruojami augalai (eraičinai, miglės, motiejukai svidrės ir kt.).
2020 m. taisyklėse nustatytas dviem savaitėmis trumpesnis įsėlio išlaikymo laikotarpis, lyginant su praėjusių metų terminu. Įsėti žoliniai augalai turi būti sudygę ir matomi lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo rugsėjo 1 d.iki spalio 1 d. Tačiau įsėlį galima išlaikyti trumpiau, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, įsėjęs įsėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu [email protected] ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ informuoja Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) apie sėją.
Primintina, kad įsėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui gauti. Nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d. arba įsėlio išlaikymo laikotarpiu draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus. Pagrindinės deklaruojamos augalų rūšies plotuose, kai juose įsėtas įsėlis, augalų apsaugos produktus naudoti leidžiama iki jų derliaus nuėmimo.