Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Saugus augalų apsaugos produktų naudojimas. Profesionalų žinios ir patirtys

Ramunė Sutkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji redaktorė
2020-10-28

LŽŪKT nuotr.

Norint apsaugoti derlių, dažnas ūkis neapsieina be cheminių augalų apsaugos priemonių. Tačiau kuo toliau, tuo labiau artėjama prie ūkininkavimo laikantis tausios žemdirbystės principų. Europos Sąjungoje taikomi patys griežčiausi augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai reikalavimai, tačiau jie nuolat keičiasi. Griežtėja ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai. Kad jų naudotojai ir platintojai žinotų pačius naujausius pasikeitimus, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) visoje Lietuvoje, atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją, organizuoja auditorinius ir nuotolinius mokymus. Vieni jų sukvietė ir Kauno rajono ūkininkus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Web-pav1Kauno r. ūkininkai aktyvūs: lektorei, LŽŪKT augalininkystės konsultantei, Jurgitai Jonikaitei turėjo daug praktinių klausimų.

Web-pav2

Pasak, LŽŪKT Kauno r. biuro augalininkystės konsultanto Roko Antanyno, mokymų metu ūkininkai informuojami apie pasikeitusias augalų apsaugos produktų naudojimo taisykles, jiems pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai, kaip teisingai apdoroti pasėlius augalų apsaugos produktais, kad būtų sumažinta vandens taršos rizika. Ūkininkai supažindinami su privalomų augalų apsaugos bei trąšų apskaitos žurnalų pildymu, integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės principais.

„Ūkininkai dažniausiai užduoda klausimų dėl augalų apsaugos produktų registracijos terminų, teiraujasi dėl žydinčių augalų apdorojimo augalų apsaugos produktais registracijos. Ne veltui sakoma, kad kol žemėje gyvens bitės, tol gerai jausis ir žmogus, todėl ruošiantisapdoroti žydinčius augalus, reikia laikytis tam tikrų reikalavimų: nepurkšti dienos metu, apie planuojamą purškimą prieš dvi kalendorines dienas pateikti informaciją Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Svarbu atkreipti dėmesį į etiketės reikalavimus, kuriose dėl augalų apsaugos produktų keliamo pavojaus bitėms gali būti draudžiama purkšti žydinčius augalus (pvz., naudojant tokius kaip Fastac 50, Cyperkill 500 EC, Decis Forte, Karate Zeon 5CS) ar nurodoma pateikti informaciją Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje, nors bus purškiami ir nežydintys augalai (pvz., naudojant Avaunt, Satel 100 EW, Fury 100 EW, Steward). Vertėtų vadovautis paprasta taisykle – nesistengti daryti „hektarus“, bet darbus atlikti laiku, pagal realų jų poreikį, kokybiškai, saugant žmonių sveikatą ir aplinką“, – sakė R. Antanynas.

Konsultavimo tarnybos klientams augalininkystės konsultantai padeda išsirinkti tinkamus augalų apsaugos produktus atsižvelgiant į ligų, kenkėjų ir piktžolių paplitimą, įvertinti pasėlių būklę, užpildyti visus privalomus žurnalus, o darbų saugos specialistai, įvertinę ūkio ar verslo įmonės situaciją, pataria, ką reikėtų daryti, kad ūkis atitiktų visus darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Techninė apžiūra privaloma visai pesticidų puškimo įrangai

Nuo spalio 1 d. pasikeitus „Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklėms“ ūkio subjektai privalės registruoti ir atlikti privalomąją techninę apžiūrą ne tik lauko (purkštuvams su horizontaliu skirstomuoju vamzdžiu, apibrėžtiems Lietuvos standarte LST EN ISO 16122-2) ir sodo (krūmų ir vaismedžių purkštuvams, apibrėžtiems Lietuvos standarte LST EN ISO 16122-3) purkštuvams, bet ir kitoms profesionaliam naudojimui skirtoms apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos (toliau – apdorojimo įranga) rūšims, tokioms kaip purkštuvams su horizontaliu skirstomuoju vamzdžiu, įskaitant sumontuotus sėjamosiose ar sodinamosiose; stacionariems ir pusiau stacionariems purkštuvams (apibrėžtiems Lietuvos standarte LST EN ISO 16122-4), įskaitant rūko generatorius ir beicavimo mašinas; birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinoms.

Web-pav3

Pasak Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio regioninio skyriaus vedėjo Vaido Špokavičiaus, apdorojimo įrangos apžiūra turi būti atliekama kas treji metai, išskyrus naują apdorojimo įrangą, kuri po jos įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojama ne ilgiau kaip penkerius metus.

Žemdirbiai turėtų atkreipti dėmesį, kad rankinei ir ant nugaros nešiojamai apdorojimo įrangai techninė apžiūra neatliekama, tačiau profesionalūs naudotojai turi būti baigę augalų apsaugos kursus ir patys pagal naudojimo instrukcijų reikalavimus nuolat prižiūrėti įrangą.

Rinkai tiekti ir naudoti leidžiama tik šių taisyklių nustatyta tvarka įregistruotą apdorojimo įrangą.

„Ūkininkai turėtų žinoti, kad naujos ar naudotos apdorojimo įrangos registravimo ir apžiūros išlaidas apmoka apdorojimo įrangos tiekėjai, o naudojamos apdorojimo įrangos – naudotojai“, – informavo V. Špokavičius.

Aktualiausi reikalavimai ir dažniausi pažeidimai

Pasak VAT Panevėžio regioninio skyriaus vedėjo Vaido Špokavičiaus, naudojantys augalų apsaugos produktus (AAP) turi suprasti, kad jie sudaryti iš kenksmingų cheminių medžiagų, kurios netinkamai naudojamos teršia aplinką ir kelia grėsmę žmonių ir gyvūnų sveikatai. Todėl būtina tausiai ir išmintingai naudoti tik Lietuvoje registruotus AAP, arba tuos, kuriems VATŽŪM yra išdavusi specialius leidimus, griežtai laikantis teisės aktuose ir AAP etiketėse nustatytų reikalavimų, ypač kreipiant dėmesį į mus supančią aplinką, žmonių sveikatą ir gruntinių bei paviršinių vandenų apsaugą.

Svarbiausia AAP naudoti pagal paskirtį, neviršyti nustatytų normų, apdoroti augalus tik rekomenduojamu augimo tarpsniu, neviršyti nurodyto maksimalaus apdorojimų skaičiaus bei laikotarpio nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo, atkreipti dėmesį į nurodytas apsaugos zonas iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių, ne žemės ūkio paskirties žemės, kad užaugintoje produkcijoje, dirvožemyje ar vandenyje neliktų kenksmingų medžiagų liekanų. Apdorojant AAP augalus, būtina laikytis augalų apsaugos produkto etiketėje nurodyto temperatūros ir vėjo greičio režimo.

Vaido Špokavičiaus teigimu, nepaisant informacijos gausos apie AAP naudojimą ir laikymą, per darbų sezoną nustatoma nemažai pažeidimų. Vieni dažniausių – netinkamai saugomi AAP ir beicuota sėkla (neužrakintos, nepaženklintos patalpos), netinkamai atliekama naudojamų AAP apskaita (ūkininkas iš viso neturi AAP apskaitos žurnalo arba žurnalas ne iki galo ar neteisingai užpildytas), nesilaikoma AAP etiketėje nustatytų reikalavimų, pasitaiko atvejų, kai AAP naudojami augalams, kuriems jie neskirti.

Nemažai profesionaliųjų AAP naudotojų neturi galiojančio AAP pažymėjimo, t. y. pamiršta atnaujinti žinias mokymuose, naudoja techninėje apžiūroje nepatikrintą apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangą.

Ūkininkai dažnai nepaiso draudimo naudoti AAP esant didesniam kaip 3 m/s vėjo greičiui. Dėl šio pažeidimo AAP tirpalo dulksna kartais pakenkia gretimuose sklypuose augantiems augalams ar pakliūva į gyvenamųjų namų teritorijas.

Specialistas priminė, kad augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymas – sudėtinė saugaus AAP naudojimo dalis, todėl tuščios profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų, ir (ar) beicuotos sėklos pakuotės turi būti laikomos pagalbiniuose ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpų viduje.

Web-pav4

AAP likučiai turi būti saugomi užrakinamuose ir paženklintuose įspėjamaisiais ženklais pagalbiniuose ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpose, atskirose dėžėse ar spintose, tvarkingai sudėti atskirai nuo naudoti skirtų AAP.

Ištuštintos AAP pakuotės po išpylimo į purkštuvą turi būti perskalaujamos. Skalaujama specialiu skalavimo įtaisu naudojant suspausto vandens srovę arba taikant trigubo skalavimo metodą. Draudžiama tuščias AAP pakuotes naudoti kitoms medžiagoms laikyti. Tuščios AAP pakuotės ir nepanaudotų AAP likučiai turi būti perduoti pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms (licencijuotų pavojingų atliekų tvarkytojų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje).

Tinkamai išskalautos pakuotės surenkamos atskirai nuo neskalautų pakuočių, todėl gali būti perdirbamos, taip tausojama aplinka. Naudingos informacijos apie tuščių pakuočių skalavimą ir tvarkymą galima rasti čia.

Mokymai ūkininkams – nuo auditorinių iki nuotolinių

Statistika rodo, kad pastaraisiais metais Lietuvos ūkininkai ne tik daugiau naudoja saugesnių augalų apsaugos produktų, bet ir taupiau. Tai gera žinia rengiantis Žaliojo kurso strategijai įgyvendinti. Kad drauge prisidėtume prie tikslingo ir ekonomiškai efektyvaus augalų apsaugos produktų naudojimo, Konsultavimo tarnyba kviečia į mokymus – rinktis iš keliolikos įvairių žemės ūkio srities mokymo programų. Galima rinktis ir priimtiniausią mokymosi būdą: registruotis ir atvykti į kiekviename rajone esantį Konsultavimo tarnybos biurą ar, atsižvelgiantį epidemiologinę situaciją šalyje, mokytis nuotoliniu būdu informacinėje sistemoje IKMIS.
Planuojantys mokytis individualiai jiems patogiu laiku taip pat turėtų registruotis sistemoje IKMIS ir pasirinkti aktualią mokymo programą. Mokymų tvarkaraštis skelbiamas www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt. Jei turite klausimų dėl mokymų, kreipkitės į LŽŪKT Mokymo paslaugų skyrių.

Agroakademija.lt rekomenduoja

Profesionalų žinios ir patirtys: saugus augalų apsaugos produktų naudojimas

Nuotoliniai mokymai ūkininkams karantino metu

OiRA – nemokamas, interaktyvus profesinės rizikos vertinimas

Žemės ūkis. Saugus darbas su pavojingomis medžiagomis

Parengta bendradarbiaujant su Valstybine augalininkystės tarnyba prie ŽŪM