Birželio 21 d., penktadienis | 24

Siekiama aukštesnių gyvūnų gerovės standartų įgyvendinimo

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
2021-12-23

Nuo ateinančių metų Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), vykdydama ūkių patikras, taikys su mokslininkais suderintą metodiką, kuria siekiama dar efektyviau įvertinti ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimą ūkiuose.

VMVT iniciatyva Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijos Gyvūnų gerovės centro mokslininkai parengė detalius kiaulių, vištų dedeklių ir kailinių gyvūnų (kanadinių audinių) gerovės vertinimo rodiklius.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

„Gyvūnų gerovė – vienas iš strateginių VMVT tikslų, todėl pasitelkdami mokslą siekiame sukurti ir efektyvesnius, aiškesnius kontrolės įrankius vertinant bei sprendžiant gyvūnų gerovės problemas. Detalūs gyvūnų gerovės rodiklių vertinimo kriterijai, kuriais remiantis įvertinamos individualaus gyvūno poreikius tenkinančios sąlygos ūkiuose, leis inspektoriams efektyviau vykdyti kontrolę bei priimti motyvuotus sprendimus užfiksavus tam tikrų pažeidimų. Neabejotinai mažiau neapibrėžtumo liks ir ūkininkams, jiems bus kur kas aiškiau, kokie detalūs kriterijai turi būti pasiekti, visapusiškai užtikrinant laikomų gyvūnų gerovę ir penkis svarbiausius jų poreikius – tinkamos aplinkos, mitybos, poreikio būti laikomam kartu su kitais gyvūnais arba atskirai nuo jų, poreikio demostruoti natūralų elgesį ir būti apsaugotam nuo skausmo, kančių, traumų, ligų“, – pabrėžia VMVT direktorius Mantas Staškevičius.

LSMU parengti kiaulių, vištų dedeklių ir kailinių gyvūnų (kanadinių audinių) įvertinimo rodikliai veterinarijos inspektorių darbo praktikoje bus pasitelkiami nuo ateinančių metų. Iki tol VMVT atnaujins kontrolinius patikrose naudojamus klausimynus ir surengs ūkinių gyvūnų laikytojams specializuotų mokymų ciklą bei juos konsultuos.

Dėmesys gyvūnų gerovės sričiai išlieka tarp svarbiausių prioritetų visos Europos Sąjungos (ES) mastu. Europos Komisija iki 2023 m. įsipareigojo peržiūrėti ūkinių gyvūnų gerovės ir apsaugos teisės aktus. Be to, Europos Komisija yra įsteigusi Europos Sąjungos gyvūnų gerovės platformą, kad ES valstybės narės galėtų dalintis gerąja patirtimi, identifikuoti svarbiausius prioritetus ir bendrai siekti pažangos gyvūnų gerovės srityje. Peržiūrėti ES galiojantį teisinį reglamentavimą planuojama ir atliepiant į Europos piliečių iniciatyvą „End the Cage Age“, kuria siekiama uždrausti gyvūnus auginti narvuose.

Bendradarbiaujant su mokslininkais artimiausiais metais VMVT taip pat planuoja parengti analogiškus detalizuotus kriterijus arklių, mėsinių galvijų, viščiukų brolerių, gyvūnų augintinių gerovei vertinti bei kriterijus žiauraus elgesio su gyvūnais, gyvūnų kančios, skausmo ir streso lygiui vertinti.