Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Šienavimo terminai „Natura 2000“ veikloje

2024-05-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

NMA primena ūkininkams, vykdantiems veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, kad šienauti pievas galima nuo birželio 15 d.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pagal KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ deklaruoti plotus galima pagal dvi veiklos sritis – „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Parama „Natura 2000“ miškuose“. Šienavimas galimas pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ – jį leidžiama pradėti ne anksčiau kaip birželio 15 d.

Ūkininkaujantiems pagal priemonės veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ pievas (kodai GPŽ, DGP, AGP), žolinius azotą kaupiančius augalus ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai) galima šienauti ir sutvarkyti bent 1 kartą per metus ir nuganyti nuo birželio 15 d. iki spalio 30 d.

Jeigu konkrečioje teritorijoje nėra nustatytų šienavimo ar ganymo terminų, šienauti pradedama ne anksčiau kaip birželio 15 d. ir užbaigiama iki spalio 30 d. Jei ganomi gyvuliai – ganiavos terminas nenustatomas, gali būti ganoma ne didesniu kaip 1 sutartinio gyvulio (SG)/ha intensyvumu įsipareigotame plote.

Jei ganoma ne mažesniu intensyvumu kaip 0,3 SG/ha, žolės likučių šienauti nebūtina, o po ganymo lauke likusi nenuėsta žolė nebus laikoma neatitikimu reikalavimas. Nenuėstos žolės likučius smulkinti ir paskleisti yra draudžiama. Jei ganoma nuo 0,5 SG/ha iki 1 SG/ha, tokiu atveju nenuėstos žolės likučiai gali būti smulkinami ir paskleidžiami.

NMA informacija