Birželio 07 d., trečiadienis | 23

Šilutės rajono respondentinių ūkių 2010 metų duomenų analizė 2011-11-07

LŽŪKT informacija
2011-11-06

Respondentinių ūkių tyrime 2011 m. dalyvavo 1 300 ūkininkų ūkių. Jo metu buvo renkami ir analizuojami 2010 m. ūkininkų duomenys apie ūkių gamybinę ir finansinę veiklą. Į tyrimą buvo įtraukti visų šalies rajonų ūkininkų ūkiai. Vienas respondentinis ūkis vidutiniškai atstovavo apie 30 ūkių.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Ūkių duomenų tinklui LŽŪKT Šilutės rajono biuro konsultantės už 2010 metus rinko duomenis iš 31 ūkio. Respondentiniai ūkiai buvo įvairaus dydžio. Juos galima suskirstyti:

 1. Pagal dirbamų hektarų dydį:
  • nuo 10 iki 50 ha – 12 ūkių;
  • nuo 51 iki 100 ha – 13 ūkių;
  • nuo 100 iki 300 ha – 4 ūkiai;
  • daugiau kaip 300 ha – 2 ūkiai.
 2. Pagal turimų galvijų skaičių:
  • nuo 1 iki 10 vnt. – 8 ūkiai;
  • nuo 11 iki 20 vnt. – 4 ūkiai;
  • nuo 21 iki 50 vnt. – 7 ūkiai;
  • nuo 51 iki 100 vnt. – 2 ūkiai;
  • daugiau kaip 100 vnt. – 1 ūkis.

Atliekant respondentinių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizę, buvo palyginti vidutiniai 2010 m. duomenys su 2009 m. vidutiniais duomenimis. Analizės duomenys pateikti lentelėje.

Nepalankios oro sąlygos lėmė prastesnį 2010 m. derlingumą. Tik kviečių derlingumas buvo šiek tiek didesnis. Nors augalų derlingumas 2010 m. sumažėjo, tai neturėjo didelės įtakos bendrajai augalininkystės produkcijai, nes 2010 m. buvo aukštesnės grūdinių kultūrų supirkimo kainos.

Vidutinis melžiamų karvių skaičius, 2010 m. palyginti su 2009 m., rajono respondentiniuose ūkiuose nekito – 26 vienetai. Iš pateiktos lentelės matome, kad primilžis iš vienos karvės 2010 m. padidėjo 310 kilogramų. Padidėjimą lėmė turima nuosava nauja technika (kokybiškai paruošti pašarai). Taip pat ūkininkai daug lėšų skyrė įvairiems priedams bei papildams, skirtiems melžiamoms karvėms.

Respondentinių ūkių gamybinių rodiklių padidėjimas turėjo įtakos ir bendrosios produkcijos bei bendrojo gamybinio pelno didėjimui. Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2010 m. bendrasis gamybinis pelnas, palyginti su 2009 m., respondentiniuose ūkiuose padidėjo beveik 20 tūkst. Lt, o bendroji gyvulininkystės produkcija, 2010 m. palyginti su 2009 m. – 54 705 Lt.

Bendras Šilutės rajono respondentinių ūkių gamybinės komercinės veiklos pelnas pateikiamas diagramoje.

Gamybinės komercinės veiklos pelnas respondentiniuose ūkiuose 2010 m., Lt

Iš pateiktos diagramos matome, kad 2010 m. pelningai dirbo 17 respondentinių ūkių, o likusieji 14 – nuostolingai, t. y. iš gamybinės komercinės veiklos gavo nuostolį.

Turto apyvartumo koeficientas rodo, kiek vienas į nuosavą turtą investuotas litas sukūrė pajamų. Šis rodiklis, 2010 m. palyginti su 2009 m., sumažėjo.

Skolos-nuosavybės koeficientas parodo, kiek vienam nuosavybės litui tenka skolintų lėšų. Matome, kad šis rodiklis padidėjo, o tai reiškia, kad 2010 m. padidėjo ūkininkų įsipareigojimai verslo partneriams ir kitoms institucijoms.