Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Skaičiuokime milijonais

Erika Bindokaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės specialistė
2021-07-23

Žieminiai kviečiai užima nemažą dalį mūsų auginamų plotų ir kasmet jų sėjama vis daugiau. Nors juos auginti ir nesunku, norint gauti maksimaliausią rezultatą, reikia remtis ne tik teorinėmis ir praktinėmis žiniomis (Dwyer, Stewart, 1999).

Vienas iš svarbiausių žieminių kviečių derlingumo gerinimo veiksnių yra optimali sėjos norma. Sėjant mažesnėmis normomis, gali sumažėti pasėlio derlingumas ir gaunamas pelnas. Kita vertus, didinant ar net viršijant optimalią normą, didėja gamybos sąnaudos, gali sumažėti derlius, daugėja ligų, kenkėjų bei didėja išgulimo tikimybė. Todėl, norint gauti didesnį žieminių kviečių derlių, labai svarbu nustatyti optimalų augalų sėjos tankį (Whaley ir kt., 2000).

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Lietuvoje rekomenduotinos skirtingos žieminių kviečių sėklos normos, priklausomai nuo zonos: vakarų zonoje – 4,5–5,0 mln./ha, vidurio – 4,0–4,5 mln./ha, o rytų – 5,0–5,5 mln./ha daigių sėklų. Šalies rytų ir vakarų zonose rekomenduojamos didesnės sėklos normos, nes ten vyrauja mažesnio našumo dirvožemiai ir sąlygos augalams gerai išsikrūmyti yra prastesnės (Zaturskas, 2011).

Sėjos norma apskaičiuojama išberiamomis daigiomis sėklomis į hektarą. Kitaip sakant, sėklų vienetais. Norint tinkamai apskaičiuoti sėjos normą kilogramais į hektarą, kai tiksliai žinome, kiek daigių sėklų norime, turime pasitelkti paprasčiausią formulę (Radzevičius, Mano ūkis 2017).

Visų pirma reikia žinoti, kokia yra mūsų sėjamų sėklų ūkinė vertė. Ją galima nustatyti pagal šią formulę:

1

Pavyzdžiui planuojamų sėti sėklų daigumas 95 proc., o švarumas – 98 proc. Skaičiuojame:

2

Tuomet galime pasiskaičiuoti, kiek reikės sėklos fiziniu svoriu, t. y. kilogramais:

3

Pavyzdžiui planuojame, kad žieminių kviečių norime išsėti 4,5 milijonus daigių sėklų į hektarą ir mūsų 1000 sėklų masė yra 40 gramų. Taigi:

4

Atlikus skaičiavimus atrodo, kad sėklos norma nedidelė, tačiau pakeitus bet kuriuos parametrus, galutinis skaičiavimo rezultatas gali labai pasikeisti. Pavyzdžiui pakeitus 1000 sėklų masę į 45 gramus ir pakeitus planuojamą žieminių kviečių normą į 5 milijonus daigių sėklų, gauname, kad sėjos norma kilogramais tampa 241,8 kg/ha.

Taigi, suskaičiavus normą, pagal turimus duomenis galime sutaupyti nemažai sėklos ruošiantis artėjančiai sėjai. Aišku, ne visais atvejais gali tai pavykti, nes daug kas priklauso ir nuo kokybinių rodiklių.

Tikslus sėklos normos paskaičiavimas vėliau mums naudingas kaip būsimo derliaus formuotojas, nes pasėlis nebus nei per tankus, nei per retas, jame išplis mažiau ligų, kenkėjų ir piktžolių.

Naudota literatūra

A MODEL OF SPRING WHEAT (Triticum aestivum) FOR LARGE AREA YIELD ESTIMATIONS ON THE CANADIAN PRAIRIES (cdnsciencepub.com)

WHALEY, J. M.; SPARKES, D. L.; FOULKES, M. J.; SPINK, J. H.; SEMERE, T. et al. 2000. The physiological response of winter wheat to reductions in plant density. Ann. Appl. Biol., 137 (2), 165–177.

Zaturskas J. 2011. Optimali sėklos norma. http://www.agroakademija.lt/Straipsniai/StraipPerziura?StraipsnisID=1393&TemaID=1

Radzevičius A. 2017. Sėklas pavasariui skaičiuokime jau dabar https://www.manoukis.lt/mano-ukis-zurnalas/2017/01/seklas-pavasariui-skaiciuokime-jau-dabar/