Birželio 22 d., šeštadienis | 24

Svarbu: pasėlių deklaravimas valstybinėje žemėje

2023-03-01

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Žemės ūkio ministerija primena, kad valstybinės žemės naudotojai deklaruoti pasėlius valstybinėje žemėje gali tik turėdami galiojančius valstybinės žemės naudojimo ar valdymo dokumentus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Žemdirbiai pasėlių deklaravimo metu, kaip ir 2022 m., galės deklaruoti tik tuos valstybinės žemės plotus, kuriuos teisėtai naudoja ar valdo. Įbraižytiems deklaruojamiems plotams patenkant į Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) elektroninio žemėlapio sluoksnius „Valstybinė žemė“ (VŽ) ir (arba) „Laisva valstybinė žemė“ (LŽ), tos žemės naudojimo ar valdymo dokumentai turi būti įregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (Valdų registras) iki paraiškos patvirtinimo ir (ar) keitimo momento.

Visi galiojantys Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) teritorinių skyrių vedėjų įsakymų dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme duomenys (trumpalaikė nuoma) yra integruoti į Valdų registrą ir periodiškai atnaujinami.

Siekiant išvengti atvejų, kai pasėlių deklaravimo metu nustatoma, kad NŽT teritorinių skyrių vedėjų įsakymai dėl leidimo laikinai naudotis valstybine žeme negalioja, taip pat galimų netikslumų ir klaidų bei užtikrinti sklandesnį paraiškų priėmimą, Žemės ūkio ministerija ragina prisijungti prie Valdų registro ir pasitikrinti, ar į jį sukelti visi galiojantys valstybinės žemės naudojimo ar valdymo dokumentai.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko įsakyme Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ nustatyta, kad galima deklaruoti tik teisėtai naudojamus ar valdomus valstybinės žemės plotus bei įbraižyti (deklaruoti) grafiniuose valstybinės žemės duomenyse nurodytą plotą.

Įbraižant valstybinės žemės plotus, taikoma 10 proc., bet ne daugiau nei 2 ha paklaida laukui, t. y., siekiant palengvinti deklaravimo procesą, galima įbraižyti ir deklaruoti nurodytą leistiną paklaidą neviršijančius plotus, nepatenkančius į PPIS elektroninio žemėlapio VŽ ir LŽ sluoksnius, kuriuose vaizduojama suteikta laikinai naudoti valstybinė žemė ir laisvi valstybinės žemės fondo plotai.

ŽŪM informacija