Birželio 22 d., šeštadienis | 24

Sveikas darbuotojas – laimingas darbdavys

Vaida Vaitavičiūtė-Maciulevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Zarasų r. biuro augalininkystės konsultantė
2016-03-24

Niekas geriau negalėtų numatyti, kokie pavojai tyko ūkyje ir kaip jiems užkirsti kelią, nei patys ūkio vadovai ir jo darbuotojai. Didžiausia bėda, kad dažniausiai darbuotojų sauga ir sveikata susirūpinama tik tada, kai nutinka nelaimė – taip neturėtų būti.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Visų pirma, darbdavys, remiantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, turi sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Antra, kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos (tiek galiojančius Lietuvos Respublikos, tiek vidinę darbo tvarką nustatančius) norminių teisės aktų reikalavimus. Jeigu ne tik darbdavys, bet ir pats darbuotojas atsakingai žvelgtų į darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius aspektus, baisių nelaimių galima būtų išvengti. Valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) duomenimis, pernai užfiksuoti 2 mirtini ir 5 sunkūs nelaimingi atsitikimai ūkiuose ir žemės ūkio bendrovėse. Norint išsiaiškinti, kokie darbuotojų saugą ir sveiką reglamentuojantys teisės aktų pažeidimai 2015 metais lėmė nelaimingus atsitikimus darbe, pirmiausiai reikia išanalizuoti pačius įvykius.

Pernai atsitiko šie nelaimingi įvykiai: vienam darbininkui, rinkusiam šieną ruloniniu presu, besisukantys volai nutraukė ranką, kai šis, nutrūkus volų surišimo raiščiui, neišjungęs preso ir neuždėjęs raiščio ant šaudyklinio raiščio padavimo mechanizmo, mėgino jį paduoti ranka. Kitam darbininkui prie traktoriaus prikabinto mėšlo kratytuvo be apsaugos dirbęs kardaninis velenas kaiščiu užkabino traktorininko rūbus, įsuko ir nuplėšė dilbio srityje ranką. Ūkyje tarp šieno rulonų preso dangčių buvo rastas mirtinai suspaustas dirbęs traktorininkas. Vienoje bendrovėje vienas darbininkas iš 1,2 m aukščio nukrito ant betoninės dangos ir patyrė sunkią traumą, kitas – nukrito maždaug iš 3 m aukščio nuo remontuojamos pašarų ir javų pervežimo cisternos ir žuvo. Kitoje bendrovėje darbuotoja, skindama agurkus netyčia įjungusi elektrinį paaukštinimo vežimėlį, neišlaikė pusiausvyros ir krisdama nuo vežimėlio susitrenkė galvą.

Iš pernai metų nutikusių nelaimingų įvykių, remiantis VDI, galima išskirti penkias dažniausias teisės aktų reikalavimų nesilaikymo priežastis ir padarytus pažeidimus:

  • darbuotojai remontavo veikiančius įrenginius, kurie buvo be apsaugų – pažeidė LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 16 straipsnį („Darbo priemonės“);
  • darbdavys per mažai kontroliavo, ar iš viso to nedarė, kaip darbuotojai laikosi saugumo reikalavimų – pažeidė LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19 straipsnį („Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje“);
  • darbdavys nesiėmė reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, netinkamai organizavo darbus, nesiėmė priemonių, kad darbo priemonės atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, neorganizavo profesinės rizikos vertinimo – pažeidė LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnį („Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas“);
  • darbdavys leido dirbti neapmokius, neinstruktavus darbuotojų, kaip saugiai reikia dirbti – pažeidė LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnį („Darbuotojų instruktavimas ir mokymas“);
  • darbuotojai nejautė atsakomybės už savo veiksmus (skubėjimas, nuovargis, neblaivumas, požiūris – „man taip lengviau, greičiau, nieko blogo neatsitiks“), nesuvokė kokie gali būti saugaus darbo reikalavimų nesilaikymo padariniai – pažeidė LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 33 straipsnį („Darbuotojo pareigos“).

Norėdamas išvengti nelaimingų atsitikimų darbe, ūkio vadovas privalo darbuotojui užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką, o tai teisiškai užtikrinti galima turint parengtus darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius lokalinius teisės aktus. Darbuotojai turi būti nuolat mokomi, instruktuojami, testuojami, supažindinami, kaip reikia saugiai dirbti. Taip pat darbdavys turi užtikrinti reguliarų darbuotojų sveikatos tikrinimąsi, asmeninių apsaugos priemonių darbuotojams išdavimą, įvertinti rizikos veiksnius darbo aplinkoje ir imtis visų reikiamų prevencijos priemonių, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata. Ūkyje įdiegus tinkamą darbuotojų saugos ir sveikatos sistemą, ūkio vadovas įsipareigoja sukurti saugią darbo aplinką darbuotojui, o darbuotojas – vykdyti saugumo reikalavimus.

Sveikas darbuotojas – laimingas darbdavys. Nelikime abejingi darbuotojų saugai ir sveikatai žemės ūkyje. Jei turite klausimų, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biurų konsultantus visoje Lietuvoje. Patyrę specialistai konsultuos darbdaviui atstovaujantį asmenį ir darbuotojus darbų saugos ir sveikatos klausimais, teiks darbdaviui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei ūkyje gerinti, parengs ūkio darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus, pagal poreikį instruktuos darbuotojus, kontroliuos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi ūkyje.