Birželio 22 d., šeštadienis | 24

Taikinyje – dirvinės smilguolės

Gintas Jakštonis
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro augalininkystės konsultantas
2010-10-11

Dirvinėmis smilguolėmis užteršti laikai

Pastaraisiais metais auginantiems žieminius javus vis daugiau problemų sukelia vienaskiltės piktžolės. Vienos iš jų – dirvinės smilguolės. Šios piktžolės sudygsta, kai sėklos rudenį ir pavasarį dirvoje būna ne giliau kaip iki 2,5 cm. Jos dirvoje išlieka daigios iki 3,5 metų. Rudenį sudygusios smilguolės žiemoja, vasaros antroje pusėje vienas augalas subrandina iki 16000 sėklų. Naikinant piktžoles, labai svarbi sėjomaina, tačiau ne visada ūkininkai jos laikosi, dažnai atsėliuoja arba sėja žieminius javus po žieminių. Pasekmė – dirvinių smilguolių pilni laukai.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ar reikia ir kaip dažnai purkšti pasėlius nuo piktžolių, lemia auginami augalai, piktžolių kiekis bei jų žalingumas. Dviskiltės trumpaamžės piktžolės jautriausios herbicidams, kol dar mažos. Dirvinės smilguolės jautriausios rudenį, tačiau žieminius kviečius pasėjus vėliau, ne visada jie vienodai ir anksti sudygsta, o dirvos įmirksta, ir pasėlius purkšti herbicidais tenka tik pavasarį. Tinkamiausias laikas naudoti herbicidus piktžolėms intensyviai augant.

Tirtas įvairių herbicidų poveikis

Norėdami įsitikinti, kurie herbicidai efektyviau naikina piktžoles žieminiuose kviečiuose, Antano Dobrovolskio ūkyje (Kupiškio r.) LŽŪKT konsultantai atliko bandymą. Su jo rezultatais ūkininkai susipažino atvykę į ūkyje surengtą lauko dieną.

Bandymo metu siekta pademonstruoti, kaip skirtingi herbicidai naikina dirvines smilguoles ir plačialapes piktžoles purškiant krūmijimosi tarpsnio žieminius kviečius pavasarį. Bandymas buvo atliktas pagal projektą „Augalų apsaugos sistemų žemės ūkio augaluose naudojimas“ Nr. 1PM-KK-07-1-001583-PR001. Jis įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“. Bandymo metodiką parengė LAMMC filialo Žemdirbystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Albinas Auškalnis.

Bandyti šie herbicidai:

  1. Axial 50EC 0,6 l ha-1+Primus 80 ml ha-1
  2. Monitor 20 g ha-1
  3. Arelon flussig 3,0 l ha-1

Parodomasis bandymas buvo įrengtas gamybiniame žieminių kviečių pasėlyje, kuris herbicidais nupurkštas gegužės 1 dieną. Žieminiai kviečiai buvo krūmijimosi tarpsnio (BBCH 21–23), piktžolės 2–3 lapelių tarpsnio.

Reikia pasižiūrėti, kokių piktžolių pasėlyje daugiausia

Išanalizavus gautus duomenis, paaiškėjo, kad visi naudoti herbicidai sunaikino dirvines smilguoles, vienametes migles ir vyraujančias dviskiltes piktžoles. Tačiau tai nereiškia, kad bandymui naudoti herbicidai sunaikins visas piktžoles kituose žieminių kviečių pasėliuose. Patartina prieš purškiant pasižiūrėti, kokių piktžolių pasėlyje daugiausia, ir tik tuomet nuspręsti, ar tikslinga pasirinkti bandyme naudotus herbicidus, ar daryti mišinius su kitais dviskiltes piktžoles naikinančiais herbicidais.

Jei pasėlyje yra piktžolių, kurių buvo bandymo lauke, geriau purkšti Monitor arba Arelon flussig. Abiejų herbicidų kainos labai panašios, o Axial+Primus kainuos brangiau. Tiesa, Axial galima rinktis laiku nepanaudojus kitų vienaskiltes piktžoles naikinančių herbicidų, nes juo purkšti galima ir vėlesnių tarpsnių žieminius kviečius.

Šiame bandyme geri rezultatai gauti kokybiškai purškiant pasėlį. Purkšta savaeigiu purkštuvu Mazote su tvin sistema (papildomas vėjo padavimas).