Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Tapus PVM mokėtoju: kaip naudotis i.SAF

Vita Abartienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuro jaunesnioji finansinės apskaitos konsultantė
2024-04-25

Lietuvoje įregistruoti PVM mokėtojais apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM.

PVM mokėtojas turi įvykusį prekių tiekimą ar paslaugų teikimą įforminti PVM sąskaita faktūra. Gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis teikti VMI elektroniniu būdu i. MAS elektroniniame sąskaitų faktūrų posistemyje i. SAF.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Juridinio asmens mokestinis laikotarpis (PVM deklaravimo laikotarpis, kurio registrų duomenys teikiami) – kalendorinis mėnuo arba kalendorinis ketvirtis. Šį laikotarpį galima pasirinkti taikyti, kai praėjusių kalendorinių metų pajamos neviršija 300 000 Eur arba asmuo neįsigyja prekių (paslaugų) iš ES PVM mokėtojų, už kurias pirkėjui atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM.

Standartinis fizinio asmens mokestinis laikotarpis (PVM deklaravimo laikotarpis) – kalendorinis pusmetis. Tačiau fiziniam asmeniui pateikus prašymą per mano VMI arba įsigijus prekių ar paslaugų iš ES valstybės narės įsigytų prekių vertė viršija 14 000 Eur, už kurias atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM Lietuvoje, mokestinis laikotarpis pasikeičia į kalendorinį mėnesį. Tokiu atveju PVM sąskaitų faktūrų registrai i. SAF teikiami ne už pusmetį, o už kalendorinį mėnesį.

Registrų teikimo laikotarpis

Jei juridinio asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, tai i. SAF registrai turi būti pateikti iki kito mėnesio 20 d. Pavyzdžiui, už laikotarpį nuo kovo 1d. iki kovo 31 d. registrai turi būti pateikti iki balandžio 20 d. Būtina atkreipti dėmesį: jeigu mokestinis laikotarpis pakeistas į kalendorinį ketvirtį, i. SAF registrus reikia pateikti už kalendorinį mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos.

Jeigu fizinio asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis, i. SAF registrai turi būti pateikti iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 d. Pavyzdžiui, už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. registrus reikia pateikti iki liepos 20 d. Jeigu mokestinis laikotarpis pakeistas į kalendorinį mėnesį, registrus reikia pateikti iki kito mėnesio 20 dienos.

Išregistruojamo iš PVM mokėtojų asmens i. SAF registrai pateikiami per 20 d. po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 d. po išsiregistravimo iš PVM mokėtojų.

i. SAF registrų tipai

i. SAF posistemyje yra pildomi dviejų tipų PVM sąskaitų faktūrų registrai:

  1. Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrai.
  2. Išrašomų sąskaitų faktūrų registrai.

Gautos PVM sąskaitos faktūros registruojamos ir teikiamos VMI su to, mokestinio laikotarpio, kurį yra gautos, registro duomenimis. Pavyzdžiui, jei PVM mokėtojas iš kito Lietuvos PVM mokėtojo pavėluotai gavo PVM sąskaitą faktūrą praeito laikotarpio tikslinti pateiktų registrų prievolės nėra. Galima tokią PVM sąskaitą faktūrą registruoti einamojo laikotarpio gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre.

Išrašytos PVM sąskaitos faktūros registruojamos ir teikiamos VMI su to mokestinio laikotarpio, kurį yra išrašytos, registro duomenimis. Svarbu yra tai, jeigu PVM mokėtojai per mokestinį laikotarpį negavo ar neišrašė nei vienos PVM sąskaitos faktūros, PVM sąskaitų faktūrų registrai turi būti pateikti. Šiuo atveju registrai teikiami tušti. Registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu i. SAF trimis būdais:

  1. Įkeliant XML formato registrų duomenų rinkmeną.
  2. Naudojantis žiniatinklio paslauga (skirta paruoštai rinkmenai įkelti).
  3. Registrų duomenis įkeliant į i. SAF.

PVM sąskaitų faktūrų registrų tikslinimas

PVM sąskaitų faktūrų registrų tikslinimas atliekamas, jeigu po registrų duomenų pateikimo apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, pastebėjo padarytas registro duomenų klaidas. Jis turi pateikti patikslintus to mokestinio laikotarpio, už kurį teikiant registro duomenis klaidos buvo padarytos, duomenis. PVM sąskaitų faktūrų registrų tikslinimo būdai:

  1. Registrų tikslinimas įkeliant rinkmeną.
  2. Registrų tikslinimas – rankiniu būdu.

Kryžminio sutikrinimo paslauga

Pasibaigus registrų pateikimo terminui i. SAF posistemyje, atliekamas kryžminis sutikrinimas. Jeigu randama neatitikimų tarp jūsų ir jūsų klientų ar tiekėjų pateiktų arba gautų sąskaitų, apie tai informuojama panešimu i. MAS portale.

i. SAF sugeneruojama kryžminio sutikrinimo ataskaita, kurioje rodomi asmenys, kurių pateikti PVM sąskaitų faktūrų duomenys nesutampa su jūsų pateiktais duomenimis. Taip pat kryžminis sutikrinimas atliekamas automatiškai, kiekvieną kartą patikslinus PVM sąskaitų faktūrų registrą.

Preliminarių PVM deklaracijų paslauga

i. SAF posistemyje galima užsakyti preliminarias PVM deklaracijas. Deklaracijos yra formuojamos pagal PVM sąskaitų faktūrų registrus. Galima užsakyti FR0600 ir FR0564 deklaracijas. Užsisakius būtina prisijungti prie EDS, peržiūrėti perduotą preliminarią deklaraciją, papildyti ir pateikti.

Preliminarios deklaracijos užsakymas gali būti atliekamas rankiniu būdu arba periodiškai – automatiškai. Rankiniu būdu galima užsakyti ir už praeitus laikotarpius, o periodiniu – tik už ateinančius mokestinius laikotarpius.

E. sąskaitų paslauga

Išrašyti elektronines sąskaitas faktūras i. SAF posistemyje gali tik fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą, o gauti jas gali fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą ir juridiniai asmenys PVM mokėtojai. Šia paslauga gali naudotis tik Lietuvos Respublikoje registruoti asmenys.

Parengta pagal VMI seminarų informaciją