Vasario 08 d., trečiadienis | 23

Techninės apžiūros – iššūkis ūkininkams ir jas atliekančioms įmonėms

LŽŪKT informacija
2020-09-22

© LŽŪKT nuotr.

Nuo spalio 1 d. keičiamos „Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklės“. Ką svarbu žinoti.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Europos Komisijai atlikus auditą dėl tausaus pesticidų naudojimo, 2019 m. buvo pateiktos rekomendacijos, pagal kurias 2020 m. birželio 22 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-464 nuspręsta šias taisykles pakeisti. Audito metu konstatuota, kad 2001 m. Lietuvoje partvirtintose „Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklėse“ nenurodyta, kad privaloma tikrinti stacionarią augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, kuri naudojama gamybinėse patalpose ir technologiniuose procesuose.

Atsižvelgusi į Europos Komisijos rekomendacijas, Žemės ūkio ministerija pakeitė taisykles. Jos bus taikomos visoms profesionaliajam naudojimui skirtoms apdorojimo įrangos rūšims: purkštuvams su horizontaliu skirstomuoju vamzdžiu, įskaitant sumontuotus sėjamosiose ar sodinamosiose ir kt.; krūmų ir vaismedžių purkštuvams; stacionariems ir pusiau stacionariems purkštuvams, įskaitant rūko generatorius ir beicavimo mašinas; birių augalų apsaugos produktų paskleidimo mašinoms. Nereikės tikrinti tik rankinės ir ant nugaros nešiojamos apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos.

Šios taisyklių laikytis turės visi fiziniai ir juridiniai asmenys, gaminantys, įvežantys, parduodantys, pertvarkantys, naudojantys augalų apsaugos produktų purkštuvus ir kitus minėtus įrenginius.

Kalbant apie purkštuvus, taisyklėse nurodoma, kad naujų ir pertvarkytų purkštuvų techninis tikrinimas bus privalomas, o naudojamų privaloma techninė apžiūra ir kontrolė.

Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos apžiūra turės būti atliekama kas trejus metus, išskyrus naują apdorojimo įrangą, kuri po jos įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojama ne ilgiau kaip penkerius metus.

Didelis iššūkis laukia Lietuvos ūkininkų, kurie turės pasirūpinti visa turima augalų apsaugos produktų purškimo įranga, ir įmonių, atliekančių techninę apžiūra. Minėtos įmonės turi pasirūpinti tinkama įranga, kad galėtų profesionaliai patikrinti ir stacionariuosius purškimo įrenginius, tai yra beicavimo mašinas.

Konsultuos VAT specialistai

Įmones, atliekančias apdorojimo įrangos technines apžiūras, ūkio subjektus, turinčius ir naudojančius išvardytą profesionaliam naudojimui skirtą apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangą, kurią reikės registruoti ir atlikti jos techninę apžiūrą, išsamiai konsultuos Valstybinės augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus specialistai. Jų kontaktus rasite interneto tinklalapyje www.vatzum.lt.

Paslaugas teikia LŽŪKT

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos augalininkystės konsultantai ūkininkams gali padėti išsirinkti tinkamus augalų apsaugos produktus atsižvelgiant į ligų, kenkėjų ir piktžolių paplitimą, įvertinti pasėlių būklę, užpildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą.

Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinėje sistemoje – IKMIS ikmis.lt rasite aktualią informaciją apie plintančius kenksmingus organizmus. Taip pat šioje sistemoje galite registruotis į nuotolinius augalų apsaugos priemonių naudotojams ir platintojams skirtus kursus, gauti reikalingus pažymėjimus. Ši galimybė ypač aktuali šiuo metu, kai auditorinius kursus organizuoti vengiama.

Parengė LŽŪKT augalininkystės specialistė Simona Rajeckienė

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.