Gegužės 21 d., antradienis | 24

Trakų r. respondentinių ūkių 2021 m. duomenų apžvalga

Gražina Vorošilinienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Trakų r. biuro ekonomikos konsultantė
2022-12-05

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Trakų r. 2021 m. buvo atrinktas 21 ūkis. Visi jie grupuoti pagal ekonominį dydį, ūkininkavimo tipą, turimos žemės plotus. Ūkiai mišrūs, nedideli ir juose daugiausia plėtojamas ekologinis ūkininkavimas, nenaudojamos cheminės augalų apsaugos priemonės ir trąšos. Derlius gerinamas agrotechninėmis priemonėmis.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m. Respondentiniai ūkiai apima beveik visus šalies rajonus. Pagal jų duomenis atliekama ūkininkų ūkių ekonominė analizė. Ūkiai atrenkami statistinės atrankos metodo būdu.

Augalininkystės apžvalga

Trakų r. 2021 m. buvo atrinktas 21 ūkis. Visi jie grupuoti pagal ekonominį dydį, ūkininkavimo tipą, turimos žemės plotus. Ūkiai mišrūs, nedideli ir juose daugiausia plėtojamas ekologinis ūkininkavimas, nenaudojamos cheminės augalų apsaugos priemonės ir trąšos. Derlius gerinamas agrotechninėmis priemonėmis.

Remdamiesi pateikta lentele, matome, kad nuo 2016 iki 2021 m. bendras deklaruotas plotas Trakų r. padidėjo 939 ha, bet patektų paraiškų skaičius per minėtą laikotarpį sumažėjo 175 vnt., todėl galime daryti išvadą, kad ūkiai Trakų r. stambėja ir ūkis deklaruoja daugiau žemės ūkio naudmenų. Ta pati tendencija stebima ir Lietuvos mastu: nuo 2016 iki 2021 m. bendras deklaruotas plotas padidėjo 28658 ha, pateiktų paraiškų skaičius per minėtą laikotarpį sumažėjo 15615 vnt.

1 lentelė. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas

Analizuodami 2 lentelę, matome, kad 2020–2021 m. ir Trakų r., ir Lietuvoje, didžiausią dalį pasėlių struktūroje sudarė augalai: I grupės: – augalai ariamoje žemėje, pūdymas, VI grupės – daugiametės ganyklos, natūralios ir pusiau natūralios pievos ir IV grupės – ganyklos arba pievos iki 5 metų.

2 lentelė. Deklaruoti plotai pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes

Gyvulininkystės apžvalga

Gyvulininkystės ūkių Trakų r. labai mažai. Daugiausia gyvulių laikoma asmeniniam vartojimui. Iš 21 analizuotų ūkių 8-iuose laikytos melžiamos karvės.
1 pav. Galvijų laikytojų, galvijų ir karvių skaičius Vilniaus apskrityje 2021 12 312 pav. Galvijų laikytojų, galvijų ir karvių skaičius Vilniaus apskrityje 2020 12 31

2 pav. Galvijų laikytojų, galvijų ir karvių skaičius Vilniaus apskrityje 2020 12 31

Lentelėje matome, kad Trakų r. 2021 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruoti 209 galvijų laikytojai (2020 m. – 242), kurie laikė 1861 vnt. galvijų (2020 m. – 1856). Kalbant apie karvių skaičių, tai 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. Trakų r. buvo registruota 479 karvės (2020 m. – 528). Lygindami pateiktas lenteles, matome, kad Trakų r. mažėja galvijų laikytojų, bet daugėja laikomų galvijų. Vidutiniškai 2021 m. vienas galvijų laikytojas Trakų r. augino 8,90 galvijo, o 2020 m. – 7,67.

Ekonominiai rodikliai

Atlikus ūkių finansinių rezultatų analizę, nustatyta, kad Trakų r. respondentų grynasis pelningumas 2020 m. – 0,35; 2021 m. – 0,48. Tuo metu Lietuvos mastu – 2020 m. – 0,39; 2021 m. –0,37. Trakų r. grynojo pelningumo rodiklis, lyginant 2020 ir 2021 m., padidėjo, tuo metu Lietuvos mastu minėtas rodiklis 2021 m. sumažėjo, lyginant su 2020 m. Grynasis pelningumas – vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių ūkio veiklos efektyvumą. Šio rodiklio reikšmė rodo, kiek 1 pardavimo pajamų eurui tenka grynojo pelno. Gauta reikšmė reiškia, kad Trakų r. respondentų 2021 m. 1 pardavimo pajamų euras uždirbo 0,11 Eur dagiau pelno, palyginti su visos Lietuvos respondentais.

Labai svarbus ūkio finansinei analizei yra grynojo pelningumo be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodiklis, rodantis ūkio gebėjimą gauti pelno, negaunant išmokų. Lietuvos respondentų reikšmė: 2020 m. – 0,09; 2021 m. – 0,09. Trakų r. 2020 m. -0,25; 2021 m. -0,20. Galima daryti išvadą, kad Trakų r. respondentai labai priklausomi nuo tiesioginių išmokų, be jų negali vykdyti pelningos veiklos. Būtina ieškoti sprendimų, kaip uždirbti daugiau pajamų, mažinti sąnaudas, kad kuo mažiau būti priklausomiems nuo paramos, t. y. nuo išorinių politinių veiksmų, kuriems tiesioginės įtakos ūkiai neturi.