Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

ALNSIS – dar daugiau skaidrumo, bendradarbiavimo ir paramos tikriesiems ūkininkams

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2022-06-27

© LŽŪKT nuotr.
Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (ALNSIS) – tai patikimas ir skaidrus įrankis, skirtas reguliariai ir sistemingai nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti žemės ūkio veiklas deklaruotuose paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones (KPP) ir kituose žemės ūkio paskirties žemės plotuose, naudojant palydovinius duomenis. Ši nauja monitoringo sistema leis skirti daugiau paramos tikriesiems ūkininkams, padės mažinti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) apsilankymų jų ūkiuose, o nesąžiningi pareiškėjai bus atgrasyti nuo netinkamų plotų deklaravimo. ALNSIS informaciją pareiškėjai jau nuo liepos 4 d. galės matyti NMA informaciniame portale (Portalas).

ALNSIS – naujas laukų stebėsenos įrankis, kurį NMA kūrė pastaruosius 3 metus. Nuo šių metų ji pradedama naudoti visoje Lietuvos teritorijoje. Lietuva – viena iš ES šalių, inicijavusių laukų stebėsenos sistemos taikymą naudojantis kosmose esančiais ES programos „Copernicus“ palydovais.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

NMA specialistai naudodamiesi ALNSIS gali patikrinti auginamus pasėlius, žemės dangą, pūdymo įdirbimą, ar pievos šienautos, suartos, ar žemė apleista, ir kitus atvejus visuose deklaruotuose paramai gauti pagal KPP ir kituose žemės ūkio paskirties žemės plotuose.

Tikimasi, kad ši nauja monitoringo sistema leis skirti daugiau paramos ūkininkams, realiai vykdantiems žemės ūkio veiklą, besilaikantiems reikalavimų ES paramai gauti, padės mažinti NMA apsilankymų jų ūkiuose, o nesąžiningi pareiškėjai bus atgrasyti nuo bandymo pasinaudoti parama.

Duomenų pateikimo dažnumas

Nuo liepos 4 d. ALNSIS rezultatai bus matomi NMA Portale ir atnaujinami kas 10 dienų. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į reikiamą laiko tarpą palydoviniams duomenims apdoroti, Portale bus rodomi prieš 10 dienų užfiksuoti rezultatai. Taigi pareiškėjai jau iki reikalavimų įvykdymo termino pabaigos galės matyti informaciją apie dar neįvykdytus įsipareigojimus pagal KPP bei kitas paramos priemones ir atlikti veiksmus, kuriuos reikia atlikti. Esant poreikiui, jie galės atsiųsti nuotrauką apie atliktą veiklą naudodamiesi programėle „NMA agro“. Taip pareiškėjams bus suteikta galimybė pasitaisyti, o NMA sumažins pažeidimų skaičių visos šalies mastu.

Deklaruotų laukų atitikties reikalavimams vaizdavimas

Šiais metais Portale bus rodomi šienavimo, pasėlių rūšies ir juodojo pūdymo tvarkymo reikalavimų vykdymo rezultatai. Jie bus pateikiami pagal Europos Komisijos parengtą „šviesoforo“ metodiką, kuria remiantis deklaruotiems laukams suteikiama žalia, geltona arba raudona spalva.

Žalia spalva deklaruotame lauke rodo, jog reikalavimas yra įvykdytas. Geltona ir raudona spalvos nurodo, jog reikalavimas yra stebimas arba neįvykdytas, todėl ūkininkai turėtų vadovautis Portale pateikiamais nurodymais ir, esant poreikiui, atsiųsti nuotraukas „NMA agro“ programėle, kuriose matytųsi reikalavimų įvykdymo faktas. Po tinkamos nuotraukos pateikimo programėle „NMA agro“ bus koreguojami ALNSIS duomenys – geltona arba raudona spalva pažymėti laukai taps žalios spalvos.

NMA specialistai taikyti sankcijų dėl raudona spalva pažymėtų laukų neskubės – papildomai patikrins palydovinius vaizdus, peržiūrės atsiųstas nuotraukas arba vyks į patikras vietoje.

Išsamią informaciją ir atsakymus į galimai kilsiančius klausimus dėl Automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos galite rasti DUK skiltyje.

Taip pat kviečiame susipažinti su ALNSIS pristatymo vaizdo įrašu.