Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Drėgmės išteklių valdymas dirvožemyje – misija (ne)įmanoma?

Šiuo metu laukų masyvuose esamomis drenažo sistemomis vanduo teka viena kryptimi – į griovius ar upelius, todėl sniego tirpsmo ar lietaus vanduo sausringais laikotarpiais nepanaudojamas kaip dirvožemio drėgmės atsargos, nes jis nekaupiamas ir yra nevaldomas. Be to, su drenažo vandeniu į melioracijos griovius ir kitus atvirus vandens telkinius išplaunamos augalams su trąšomis paskleistos maisto, ypač azoto, ir kitos agrocheminės medžiagos. Šias problemas padėtų išspręsti reguliuojamas drenažas.

Apie reguliuojamo drenažo naudą kalbamės su Pasvalio rajone ūkininkaujančiu Kasparu Mulevičiumi, LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriaus vadovu Rimu Magyla ir UAB EkoDrena direktoriumi Jonu Steikūnu.

Red. Ramunė Sutkevičienė, oper. Egidijus Vilkevičius
© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2020 sausis