Kovo 01 d., penktadienis | 24

Sukurta Europos žinių apie geriausią žemės ūkio praktiką saugykla

LŽŪKT informacija
2022-08-31

„ES ūkio knyga“ kurta siekiant išbandyti svarbią idėją: ar galima visus apčiuopiamus ES finansuojamų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų rezultatus surinkti ir susisteminti vienoje patogioje platformoje, kad praktinės žinios pasiektų ūkininkus, miškininkus ir konsultantus visoje Europoje, kuriems jų labiausiai reikia? Taip. Tai įmanoma.

Žemės ūkio sektorius šalies ekonomikoje laikomas vienu iš svarbiausių ir jo svarba sulig kiekviena diena didėja, nes iki 2050 m. pasaulinė maisto produktų gamyba turi padvigubėti, kad būtų patenkinti gausėjančių gyventojų poreikiai ir atsižvelgta į mitybos įpročių kaitą. Norint pasiekti tokius ambicingus tikslus, svarbų vaidmenį atlieka inovacijų diegimas ir žemės ūkio skaitmenizavimas.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kartu su 20 partnerių iš 15 valstybių dalyvavo ES Horizon 2020 finansuojamame projekte „EUREKA“, kurio tikslas – sukurti stiprią ir patikimą visos ES žemės ūkio žinių bazę, kuri būtų aktuali atskiroms vartotojų grupėms ir gerintų tų grupių bendradarbiavimą.

Šiam tikslui įgyvendinti buvo nemažai iššūkių – duomenų bazių kokybės ir suderinamumo problemos, kalbos barjerai ir kartų kaitos klausimai – tačiau projekto įgyvendintojai tikėjo, kad Europos žemės ūkio ir miškininkystės inovacijų ateitis yra skaitmeninė, todėl reikia gerokai išplėsti ir patobulinti skaitmeninį keitimąsi žiniomis tarp ES regionų ir valstybių narių, taip pat tarp įvairių žemės ūkio suinteresuotųjų šalių: tyrėjų, politikos formuotojų, MVĮ, patarėjų, ūkininkų ir miškininkų.

Sukurta ES ūkio knyga

Įgyvendinus projektą, sukurta „ES ūkio knyga“ (ang. EU FarmBook). Bandomąją jos versiją rasite čia.

Joje yra į praktiką orientuotų žinių, gautų vykdant ES mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, rezultatai. Platforma „ES ūkio knyga“ skirta rinktis ir dalintis įvairia medžiaga žemės ūkio tematika. Siekiant sudaryti galimybę platforma naudotis kuo platesniam vartotojų ratui, galima joje skelbiamą informaciją pasirinkti ir skaityti net 14 kalbų (įskaitant ir lietuvių).

Sukurta platforma siekiama skatinti tarptautinius žinių mainus žemės ūkio sektoriaus klausimais. Jei trūksta informacijos ar yra poreikis susisiekti su straipsnio autoriumi, tą galima atlikti įrašant komentarą diskusijų skiltyje. Nesvarbu, kokia kalba bus parašyti komentarai, jie bus automatiškai išverčiami į vartotojo pasirinktą svetainės kalbą. Tai atveria naujas galimybes bendrauti ir bendradarbiauti skirtingoms vartotojų grupėms, skirtinga kalba.

Vartotojų patogumui platformoje esanti informacija suskirstyta į 6 kategorijas: miškininkystė, gyvulininkystė, augalininkystė, aplinka, visuomenė ir ekonomika. Kasdieninėje praktikoje taip lengviau ir patogiau surandama naudinga informacija. Tikimasi, ši knyga padės ūkininkams, miškininkams ir kitiems žemės ūkio subjektams efektyviai naudotis praktinėmis žiniomis ir novatoriškais sprendimais, gautais įgyvendinant tarptautinius projektus.

Daugiau apie projektą sužinoti galite apsilankę Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinėje sistemoje (TITRIS).