Rugsėjo 29 d., penktadienis | 23

Ūkininkams paruoštas paramos paketas neariamajai žemdirbystei

LR žemės ūkio ministerija
2022-05-31

© LŽŪKT nuotr.
Lietuvos ūkininkai galės įsigyti energetiškai efektyvių ir aplinkai draugiškų neariamųjų technologijų padargus – tiesiogines ir juostines sėjamąsias. Šiems padargams iš ES Modernizavimo fondo skiriami 8 mln. eurų paramos. Iš viso per ateinančius penkerius metus iš Modernizavimo fondo neariamajai žemdirbystei skatinti numatyta skirti 30 mln. Eur.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kvietimus dalyvauti priemonėje skelbs birželio 6 d. Informaciją rasite čia.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Taragona

„Ši Modernizavimo fondo priemonė pirmiausia orientuota į smulkius ir vidutinius ūkius. Tikimasi, kad sėjamųjų įsigijimas jiems suteiks konkurencinio pranašumo.

Mažesniems ūkiams siūloma teikti paraiškas sudarant tarpusavio jungtinės veiklos susitarimą, kad įsigyti brangūs tiesioginės sėjos padargai būtų efektyviau panaudojami“, - sako žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas.

Vienai sėjamajai įsigyti numatoma skirti iki 40 tūkst. eurų paramos, o didžiausia paramos suma bus skiriama neviršijant 40 proc. sėjamosios įsigijimo kainos. Pagrindinis paramos gavėjų įsipareigojimas – sutaupyti po 40 litrų degalų kiekvienam hektarui. Šis kriterijus buvo pasirinktas remiantis Lietuvoje atliktais moksliniais tyrimais, taip pat norint pasiekti Modernizavimo fondo priemonei keliamus energetinio efektyvumo didinimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) sumažinimo tikslus.

Taikant tiesioginę sėją yra taupomi degalai ir 1,9 karto gali sumažėti paruošiamųjų ir sėjos darbų laiko sąnaudos. Be to, ilgainiui taip ūkininkaujant reikia mažiau sintetinių trąšų, augalų apsaugos produktų. Taip pat didėja organinių medžiagų kiekis dirvožemyje, tuo pačiu jame užrakinamas iš atmosferos sugautas CO2, didėja dirvožemio biologinė įvairovė.

Taip ūkininkauti lengviau, nes darbams reikia skirti mažiau laiko ir išteklių, tačiau perėjimui prie neariamųjų technologijų taikymo reikia daugiau įgūdžių ir žinių, taip pat brangiai kainuojančių sėjamųjų.

Europos investicijų bankas ir Europos Komisija 8 mln. eurų neariamosios žemdirbystės plėtrai Lietuvoje iš Modernizavimo fondo skyrė 2021 m. gruodį. Šios lėšos prisidės prie energetinio efektyvumo didinimo žemės ūkyje, ŠESD emisijų mažinimo, taip pat prie kitų Žaliojo kurso tikslų.

Nuo šių metų pradžios „Energetiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų, skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje“ priemonės tvarkos aprašas Žemės ūkio ministerijos buvo aptartas su neariamąja žemdirbyste užsiimančiais ūkininkais ir kitais socialiniais partneriais, taip pat buvo derintas su visuomene ir Europos Komisija dėl valstybės pagalbos.

Modernizavimo fondo priemonė, skirta technikai įsigyti, nuo 2023 m., planuojama, bus papildyta tam skirta ekoschema rengiamame Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane numatyta ekoschema, skirta neariamojo žemės dirbimo technologijų taikymo skatinimui.