Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Turgavietės prekiautojams – elektroninis žurnalas

Daiva Žibienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-07-20

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką turgaviečių prekiautojai, prekiaujantys šviežia mėsa ir mėsos gaminiais, paukštiena ir paukštienos gaminiais, privalo pildyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) išduodamą apskaitos žurnalą. Jo pildymo tikslas – užtikrinti turgavietėse parduodamų maisto produktų atsekamumą ir kiekinę apskaitą.

2021 m. liepos 1 d. įsigaliojus gyventojams ir įmonėms taikomų Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių pakeitimams, individualiąją veiklą vykdantys gyventojai, ūkininkai ir šiais produktais prekiaujančios įmonės nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. gali pradėti pildyti, o nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. privalo pildyti VMI išmaniojoje posistemėje i.APS esantį Turgavietės e. žurnalą (elektroninį žurnalą) i.ZUR.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Prie elektroninio žurnalo galima prisijungti per tiesioginę nuorodą http://imas.vmi.lt pasirinkus vieną iš galimų prisijungimo būdų. Prisijungus prie i.MAS sistemos horizontalioje i.MAS meniu juostoje pasirenkame „i.ŽUR“.

Prekiautojai, kurie turgavietėje dirbo iki elektroninio žurnalo naudojimo pradžios, pirmajai elektroninio žurnalo naudojimo dienai turi perkelti parduodamos produkcijos likučius iš popierinio apskaitos žurnalo į elektroninį. Suvedant šiuos duomenis, nereikia pateikti informacijos, su kokiais lydimaisiais dokumentais ši produkcija buvo gauta, nes informacija yra saugoma popieriniuose žurnaluose, kurie pildyti iki pirmosios elektroninio žurnalo pildymo dienos.

Elektroninį žurnalą privaloma pildyti kiekvieną prekybos dieną

Prieš pradedant prekybą, į elektroninį žurnalą suvedami reikalaujami duomenys apie atsivežtus / gautus produktus, prekybos metu įvedami reikalaujami duomenys, jeigu papildomai atsivežti / gauti produktai (iš karto juos atsivežus ar gavus), pasibaigus prekybos dienai, suvedami duomenys apie per tą dieną parduotus, nurašytus ar išvežtus produktus. Prekybos vietoje paliekama (neparduota) produkcija apskaičiuojama automatiškai, jos nereikia kiekvieną dieną skaičiuoti ir papildomai nurodyti elektroniniame žurnale.

Pildant elektroninį žurnalą, laukeliuose nurodoma informacija, nurodyta lydimajame dokumente. Pvz., jei lydimajame dokumente nurodyta „Skerdena“, tai ir elektroniniame žurnale turėtų būti nurodyta „Skerdena“, nors ji vėliau bus išpjaustyta ir parduota atskiromis dalimis. Nurodant informaciją apie parduotą produkciją, turi būti nurodomas toks pat pavadinimas kaip ir gauto produkto, pvz. „Skerdena“ ir bendras atskirai parduotų dalių svoris, taip pat suma.

Iš prekybos vietos išvežant dalį neparduotos produkcijos, elektroniniame žurnale reikia nurodyti, kad atitinkamas prekių kiekis nurašytas, ir nurodyti priežastį (elektroniniame žurnale pasirinkti vieną iš nurašymo priežasčių).

Jei tam tikrą ilgesnį laiką (arba, kai veikla galutinai nutraukiama) planuojama nevykdyti prekybos, elektroniniame žurnale reikia pateikti tik informaciją apie produktų pardavimą ir nurašymą / išvežimą iš prekybos vietos, t. y. prekybos vietoje esantis likutis turi būti 0. Papildomo žymėjimo elektroniniame žurnale nurodyti nereikia. VMI atkreipia dėmesį, kad pagal VMVT reikalavimus, apie nutraukiamą prekybą maisto produktais tam tikroje prekybos vietoje privaloma informuoti atitinkamą VMVT teritorinį departamentą, suteikusį leidimą vykdomai veiklai, pateikiant laisvos formos prašymą sustabdyti ar panaikinti registracijos galiojimą.

Pildomas kiekvienos prekybos vietos elektroninis žurnalas

Pavyzdžiui vienam ūkininkui prekiaujant dvejose skirtingose prekybos vietose, pagal VMVT išduotų maisto tvarkymo leidimų duomenis (Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas), VMI posistemėje i.APS automatiškai bus sukurti skirtingi apskaitos žurnalai (i.ŽUR) pagal leidime nurodytą prekybos vietos adresą. Duomenys apie prekiaujamą produkciją turės būti vedami pagal tai, kurioje prekybos vietoje faktiškai ši produkcija yra.

Elektroninio žurnalo įvestus duomenis galima tikslinti, t. y. pastebėjus neteisingai suvestą informaciją, ją galima pataisyti.

Esant elektroninio žurnalo pildymo trikdžiams ir dėl to negalint pateikti duomenų, nedelsiant reikia informuoti VMI elektroniniu paštu [email protected]. Elektroniniam žurnalui vėl veikiant, visi iki tol nepateikti duomenys turi būti nedelsiant suvesti.

Už duomenų pateikimą atsakingas asmuo, negalintis suvesti duomenų į elektroninį žurnalą (i.ŽUR) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, apie tai informuoja VMI. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, už duomenų pateikimą atsakingas asmuo neatsako už duomenų nepateikimą, jeigu jis įrodo, kad duomenų negalėjo pateikti dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms atsirasti.

Daugiau apie Turgavietės elektroninį žurnalą i.ZUR ir žurnalo pildymo reikalavimus galite sužinoti susipažinę su VMI paskelbtais išaiškinimais prisijungus nuoroda: https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-zinynas.