Gegužės 21 d., antradienis | 24

Akmenės r. respondentinių ūkių 2021 m. veiklos duomenų analizė

Diana Norbutienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Akmenės r. buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-12-29

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Iš Akmenės rajono į ŪADT 2021 m. buvo atrinkti 27 respondentiniai ūkiai ir išanalizuoti jų duomenys.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Europos Sąjungos (ES) Ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistema veikia jau nuo 1965 m. Ji nuolat tobulinama ir kinta atsižvelgiant ES bendrąją žemės ūkio politiką. ŪADT duomenų bazės pagrindas yra duomenys apie individualius ūkius.

Pagrindinis tikslas yra kaupti duomenis, kurie padėtų parengti išsamų metinį pranešimą apie bendrijos žemės ūkio rinką ir pajamas. Pagal kiekvieno ūkio tipą ir kintamus duomenis galima išanalizuoti tam tikrų ūkio tipų tam tikrose zonose situaciją ir gamybos rezultatus, šių ūkių gamybos kryptis, esant poreikiui, apskaičiuoti tam tikrus rodiklius. Tyrimams labai trūksta ūkių, kurie specializuojasi daržininkystėje, sodininkystėje, kiaulininkystėje ir paukštininkystėje, taip pat ir mišrių ūkių, kuriuose vyrautų kiaulės ir paukščiai. Todėl visi ūkininkai raginami labai atsakingai tvarkyti ūkio veiklos buhalterinę apskaitą, sutikti dalyvauti ŪADT tyrimuose. Pateiktais duomenimis naudojasi įvairios ES institucijos, pirmiausia Europos Komisija, nagrinėdamos rinkų (javų, mėsos, pieno ir kt.) valdymo, kaimo plėtros ir kitas problemas.

Analizuoti 27 ūkių duomenys

Iš Akmenės rajono į ŪADT 2021 m. buvo atrinkti 27 įvairių ekonominio dydžių respondentiniai ūkiai. Didžioji dalis ūkininkų, kurie yra PVM mokėtojai, apskaitą tvarkosi Akmenės r. biure. Kokie ūkiai vyrauja rajone pagal VED? VED – tai piniginiais vienetais (eurais) išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis, kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.

1 pav. Akmenės r. ūkių pasiskirstymas pagal VED 2021 m.

Kaip matyti iš 1 pav., daugiausia ūkių (30) buvo vidutinių dydžių, kurių VED siekė 2500050000 Eur. Akmenės r. vyravo augalininkystės ūkiai (16 ūkių), tik po kelis atrinkta uogininkystės (5 ūkiai) daržininkystės (2 ūkiai) ir mišrių (4 ūkiai, vyraujant augalininkystei).

Rajone daugiausia auginta žieminių kultūrų. Vienas svarbiausių augalininkystės veiklos rodiklių – augalų derlingumas.

Akmenės r. ūkių 20192021 m. pagrindinių augalų vidurkio derlingumo palyginimas, t/ha

Analizuojant lentelės duomenis, matyti, kad Akmenės r. 2019, 2021 m. visų lentelėje išvadintų kultūrų derlingumas viršijo Lietuvos vidurkį. Tik 2020 m. žieminių rapsų ir žieminių miežių derlingumas buvo mažesnis. Nors 2021 m. nebuvo palankūs žemės ūkiui, rapsų derlius buvo didžiausias per praėjusius dvejus metus ir gerokai viršijo Lietuvos vidurkį.

Paanalizuokime ūkių veiklos skolos rodiklį. Jis rodo, kokia ūkio turto dalis finansuota iš skolintų lėšų. Skolos rodiklis – vienas iš ūkio finansinio sverto matavimo rodiklių. Kuo jis aukštesnis, tuo ūkis naudoja daugiau skolinto kapitalo. Kuo daugiau skolinto kapitalo – tuo didesnė rizika. Normalu, kai vidutiniame ūkyje šis rodiklis svyruoja tarp 0,2 ir 0,5, jei didesnė nei 0,6, patiriama didesnė finansinė rizika, sunkiau vykdyti priimtus įsipareigojimus ar gauti kreditą.

2 pav. Skolų rodiklis

Pagal 2 pav. duomenis matyti, kad Akmenės r. ūkiai 2019–2021 m. laikotarpiu buvo labiau įsiskolinę nei vidutiniškai Lietuvos. Be skolintų lėšų dažnas ūkis negalėtų užtikrinti plėtros, įgyvendinti investicinių projektų, didinti konkurencingumą rinkoje. Džiugu, kad kiekvienais metais skolos rodiklis gerėja, o tam turi įtakos didėjantis derlingumas su mažesnėmis sąnaudomis.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ES teikia savanoriškai. Taikant statistinės atrankos metodus, tyrimui atrenkami ūkiai, kurie reprezentuoja jų visumą. Ūkiai, teikiantys duomenis, įsikūrę skirtingose seniūnijose, yra skirtingi savo gamybiniu potencialu, skirtingos jų ūkininkavimo sąlygos ir galimybės.