Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Analizuoti Elektrėnų savivaldybės ūkių 2019 m. duomenys

Tatjana Kapačinskienė
LŽŪKT Kaišiadorių r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2020-12-07

© LŽŪKT nuotr.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – Europos Sąjungos valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, kurios dėka nuolat stebima žemės ūkio padėtis. Ši sistema teikia informaciją apie žemės ūkio pajamas, gaminamą produkciją, finansinę ir ekonominę veiklą. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba teikia duomenis apie ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui, kuris susistemina, apibendrina ir teikia į ŪADT.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Elektrėnų sav. 2019 m. į ŪADT atrinkti ir išanalizuoti 2 respondentinių ūkių veiklos duomenys. Vienas iš jų – mišrus, vyraujant augalininkystei, kitas – užsiimantis gyvulininkyste (bitininkyste).

WEb-pav1-11 pav. Lietuvos ir Elektrėnų sav. ūkiuose 2017–2019 m. vidutiniškai laikyta sąlyginių gyvulių

Kaip matyti iš pateiktos diagramos, analizuojant 2017–2019 m. laikotarpį, 2017 m. visos Lietuvos ir Elektrėnų sav. sąlyginių gyvulių laikytojų duomenys ženkliai skiriasi. Visoje Lietuvoje užfiksuotas vidutinis sąlyginių gyvulių skaičius buvo 20,46 SG, o Elektrėnų sav. – tik 3,86 SG, 2018 m. palyginti su 2017 m. duomenimis, vidutinis sąlyginių gyvulių skaičius neženkliai padidėjo ir sudarė atitinkamai: Lietuvoje – 20,84 SG ir Elektrėnų sav. – 4,51 SG, o 2019 m. palyginti su 2018 m., Lietuvoje šis rodiklis padidėjo nuo 20,84 SG iki 22,07 SG, tuo metu Elektrėnų sav. vidutinis SG sumažėjo 0,07 SG.

Lentelė. Ekonominiai rodikliai

Web-lentele1

Vieni svarbiausių finansinių rodiklių yra grynasis pelningumas, kuris rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno, ir skolos rodiklis, kuris rodo, kiek 1 turto eurui tenka skolų. Kaip matyti iš lentelės, Elektrėnų sav. ūkininkai dirba pelningai, vidutinis skaičius yra artimas Lietuvos vidurkiui ir yra didesnis nei 0,2. Tačiau grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų 2017 m. yra lygus nuliui, o 2018 ir 2019 m. yra neigiamas, tai reiškia, kad be dotacijų 2018–2019 m. ir Elektrėnų sav., ir Lietuvos respondentiniai ūkiai veikė nuostolingai. Skolos rodiklio reikšmė artima 0,5 laikoma normalia (t. y. pusė finansavimo šaltinių yra skolinti), tačiau priklausomai nuo ūkio šakos reikšmė gali būti interpretuojama skirtingai.

Laikoma, kad koeficiento reikšmei esant žemiau 0,5, būklė yra gera, reikšmei esant per 0,7, būklė laikoma nepatenkinama. Kaip matyti iš pateiktos lentelės, 2017–2019 m. laikotarpiu skolos rodiklis Elektrėnų sav. ir Lietuvoje yra mažesnis už 0,5, tai reiškia, kad ūkiai linkę vykdyti veiklą nuosavomis lėšomis.

Apibendrinant galima teigti, kad ir Elektrėnų sav., ir visos Lietuvos respondentiniai ūkiai be tiesioginių išmokų negalėtų uždirbti pelno iš tiesiogiai vykdomos veiklos.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi