Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Apibendrinti Šiaulių r. respondentinių ūkių 2019 m. duomenys

Ligita Nemeikštienė
Lietuvos žemės ūkio onsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro ekonomikos konsultantė
2020-11-09

© LŽŪKT nuotr.

Europos Sąjungos ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistema veikia jau nuo 1965 m., ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti į ŪADT. Juos teikia ir Lietuva.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Duomenys apie ūkius pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentai pabrėžia jų konfidencialumą. Kiekvienas ūkis turi kodą, pagal kurį gali matyti savo rezultatus.

Analizuoti Šiaulių r. respondentinių ūkių duomenys

LŽŪKT Šiaulių rajono biuro konsultantės 2020 m. į ŪADT pateikė 36 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą per 2019 metus. Ši informacija pateikta remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis.

Šiaulių rajone vyravo smulkūs ir vidutiniai respondentiniai ūkiai: 19 augalininkystės, 9 gyvulininkystės ir 8 mišrūs.

Šiaulių rajono ūkių analizei atlikti pasirinkti ekonominiai ir finansiniai rodikliai. Atliekant respondentinių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizę, palyginti 2017–2019 m. Šiaulių rajono ūkių duomenys su Lietuvos 2019 m. ūkių vidutiniais duomenimis.

Pagrindinis ūkio ekonominės analizės gamybinės veiklos rodiklis – augalų derlingumas.

Augalų derlingumas Šiaulių rajono ūkiuose, t/ha

Web-lentele1

Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2019 m. analizuojamų grūdinių augalų derlingumas didėjo (tik žirnių mažėjo), tačiau visų žemės ūkio derlingumas buvo didesnis nei Lietuvos vidurkis. Augalininkystės produkcijos didėjimui didžiausios įtakos turėjo palankios oro sąlygos derliaus nuėmimo metu.

Gyvulininkystės ūkių pagrindinis ūkio gamybinės veiklos rodiklis – primilžis iš vienos karvės.

Karvių produktyvumas Šiaulių rajono ūkiuose

Web-lentele2

Šiaulių rajono ūkiuose 2019 m. primilžis iš vienos karvės, palyginti su 2018 m., sumažėjo 16,3 proc., visais metais nepasiekė Lietuvos vidurkio. Didžiausi primilžiai ūkiuose, kuriuose laikyta daugiau nei 120 melžiamų karvių. Tai lėmė pašarų kokybė, karvių produktyvumas, sveikatingumas, įvairios gamtinės ir ekonominės sąlygos. Parduotos produkcijos kaina kasmet mažėjo, 2019 m. nesiekė Lietuvos vidurkio.

Analizuoti finansiniai rodikliai

Ūkio finansinė analizė – tai visapusiškas ir objektyvus ūkio finansinės būklės, veiklos efektyvumo ir ūkio konkurencingumo įvertinimas, siekiant nustatyti investavimo, skolinimosi galimybes, silpnąsias ir stipriąsias ūkio veiklos sritis, esamos padėties keliamas grėsmes, galimybes gerinti padėtį ateityje.Šiaulių rajono ūkių analizei atlikti pasirinkti šie finansiniai rodikliai: pelningumo, mokumo.

Pelningumo rodiklių analizė

Web-lentele3

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno.

Svarbiausias kiekvieno ūkininko tikslas – kuo mažiau išleidžiant uždirbti kuo daugiau pelno. Šiaulių rajono ūkių grynojo pelningumo rodiklio reikšmė 2019 m. didėjo 2,5 karto, palyginti su 2018 m., tačiau rodiklio reikšmė nesiekia Lietuvos vidurkio 2019 m. reikšmės. Jeigu grynojo pelningumo reikšmė didesnė kaip 0,02, ūkis tinkamas pasinaudoti investicine ES parama. Šiaulių rajono ūkiai ūkininkauja pelningai, grynojo pelningumo rodiklio reikšmė rodo, kad ūkiai tinkami gauti finansinę ES paramą.

Mokumo rodiklių analizė

Web-lentele4

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y. kokia dalis skolintų lėšų naudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto. Kuo didesnis skolos rodiklis, tuo patiriama didesnė finansinė rizika, tuo sunkiau susiklosčius nepalankioms sąlygoms bus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ar gauti papildomą kreditą. Tačiau be skolintų lėšų dažnas ūkis negalėtų užtikrinti plėtros, įgyvendinti investicijų, susijusių su apsirūpinimu žemės ūkio, kitu turtu, didinančiais ūkio konkurencingumą rinkoje. Todėl skolintų lėšų naudojimas visada priimtas tol, kol nekelia grėsmės ūkio finansiniam stabilumui ir sklandžiai veiklai.

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis rodo, kokia skolų suma tenka vienam nuosavo kapitalo eurui. Nustatoma, ar ūkis turės pakankamai nuosavo kapitalo skoloms grąžinti.

Šiaulių rajono ūkių įsiskolinimai 2019 m. truputį sumažėjo, palyginti su 2018 m., tačiau viršijo Lietuvos vidurkį. Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2019 m. didėjo, tačiau nesiekė Lietuvos vidurkio. Visais metas skolos rodiklio reikšmė ne didesnė kaip 0,6, o tai rodo, kad ūkiai tinkami gauti finansinę ES paramą.Mokumo rodikliai padeda apsispręsti dėl ūkio veiklos finansavimo šaltinių pasirinkimo.

Norint sėkmingai ūkininkauti, būtina kiekvienais metais analizuoti ūkio rezultatus, skaičiuoti ekonominius ir finansinius rodiklius, pasiektus gamybinius rezultatus lyginti su kitų ūkių duomenimis.

Respondentiniai ūkiai savo duomenis su kitų rajono respondentinių ūkių duomenimis gali palyginti kasmetiniame leidinyje „Ūkio veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“.

Informacijos šaltinis: LŽŪKT ūkio valdymo programos „e. GEBA Ekonomika” duomenys.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi