Gruodžio 09 d., šeštadienis | 23

Biržų rajono respondentinių ūkių duomenų analizė

Jūratė Ratnikienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2011-11-23

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai daryti palengvina kiekvienais metais atliekama Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) analizė. ŪADT yra pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sferoje efektyvumą. Į ŪADT patenka ne atsitiktiniai ūkiai, o pagal nustatytus požymius, reprezentuojantys šalies visumą.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Biržų rajone, tiriant žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatus, analizuoti 37 mišrių augalininkystės ir gyvulininkystės respondentinių ūkių duomenys.

Lyginant 2010 m. duomenis su 2009 m., vidutinis kviečių, cukrinių runkelių, kvietrugių, rapsų ir avižų derlingumas sumažėjo, o miežių ir grikių – padidėjo.

Analizuojant pienininkystės ir mišrių ūkių 2010 m. duomenis ir lyginant su 2009 m. paiškėjo, jog vidutinis primilžis iš vienos karvės padidėjo.

Analizuojant stambiausio pienininkystės ūkio 2010 m. duomenis ir lyginant su 2009 m., karvių skaičius ir primilžis iš vienos karvės sumažėjo.

Analizuojant smulkiausio mišraus ūkio 2010 m. duomenis ir lyginant su 2009 m., karvių skaičius ir primilžis iš vienos karvės sumažėjo.

Penimų kiaulių 2010 m. neaugino nei vienas respondentas.

Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui 2010 m. sudarė 535 433 Lt, iš jų: augalininkystės – 348 115 Lt, gyvulininkystės – 187 318 Lt.

Kintamosios išlaidos vienam ūkiui sudaro vidutiniškai 158087 Lt, vidutinis pelningumas – 55 317 litų.
Išnagrinėjus respondentinių ūkių duomenis, galima palyginti tam tikrų grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas.

Respondentinių ūkių analizės rezultatus ūkininkai gali palyginti su šalies rodikliais, pateikiamais leidinyje „Žemės ūkio respondentinių įmonių duomenys“, kurį kiekvienais metais išleidžia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Respondentinių ūkių duomenų konfidencialumas yra garantuojamas, informacija, susijusi su tam tikra ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik sugrupuoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.