Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Elektrėnų savivaldybės respondentinių ūkių 2021 metų veiklos rezultatų analizė

Tatjana Kapačinskienė
LŽŪKT Kaišiadorių r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-10-13

© Agroakademija.lt nuotr.
Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalių bendra informacinė sistema, kurioje kaupiami duomenys, atspindintys šalių žemės ūkio būklę. Į ŪADT tinklą duomenis siunčia visos ES šalys. Sistema teikia informaciją apie žemės ūkio gaminamą produkciją, pajamas, finansinę ir ekonominę veiklą. Šiame straipsnyje pateikiami ir analizuojami 2021 m. Elektrėnų sav. ūkių duomenys.

Elektrėnų savivaldybės respondentinių ūkių analizei atlikti buvo atrinkti 4 ūkiai. Iš kurių 2 augalininkystės, 1 mišrus daržininkystės ir 1 mišrus gyvulininkystės ūkis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Elektrėnų r. sav. 2021 m. atrinktų respondentinių ūkių pasiskirstymas pagal ūkio šakas

Kaip matyti iš pateiktos diagramos, 2021 m. atrinktų respondentinių ūkių 50 proc. sudarė augalininkystės ūkis ir po 25 proc. – mišrūs daržininkystės ir gyvulininkystės ūkiai.

Žemiau analizuojami ir lyginami Elektrėnų savivaldybės respondentinių ūkių 2019–2021 m. augintų žemės ūkio augalų derlingumas: avižų, žieminių kviečių, žieminių miežių, žieminių rapsų ir bulvių.

1 lentelė. Elektrėnų sav. ūkiuose augintų žemės ūkio augalų derlingumas, t/haPagal lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad analizuotu 2019–2021 metų laikotarpiu avižų, žieminių kviečių, žieminių miežių ir žieminių rapsų derlingumas, lyginant su ankstesniais metais, mažėjo, ir tik bulvių derlingumas didėjo.

Avižų derlingumas, 2020 m. lyginant su 2019 m., ženkliai padidėjo ir sudarė net 3,32 t/ha, tuo metu 2021 m. ženkliai sumažėjo ir sudarė tik 1,69 t/ha.

Žieminių kviečių ir žieminių miežių derlingumas 2019 m. buvo didžiausias ir kiekvienais metais mažėjo.

Žieminių rapsų derlingumas 2019 m. sudarė 2,85 t/ha, 2020 m. padidėjo 0,52 t/ha ir sudarė 3,37 t/ha, o 2021 m. sumažėjo iki 3,03 t/ha.

Elektrėnų savivaldybėje kasmet didėjo bulvių derlingumas ir 2019 m. buvo 3,66 t/ha, 2020 m. – 7,79 t/ha, o 2021 m. – 9,9 t/ha.

Ūkių finansiniai rodikliai

Analizuojant ir vertinant ūkių finansinius rodiklius, vieni svarbiausių yra grynasis pelningumas, kuris rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno, ir skolos rodiklis, kuris rodo, kiek 1 turto eurui tenka skolų.

2 lentelė. Elektrėnų sav. ūkių skolos rodiklio pokytis 2019–2021 m.Iš pateiktos lentelės duomenų matyti, kad ūkiuose, 2021 lyginant su 2019 m., skolos rodiklis padidėjo 5,56 proc., o 2021 lyginant su 2020 m. – 11,76 proc. Kadangi 2019 – 2021 metų laikotarpiu skolos rodiklis Elektrėnų savivaldybėje yra mažesnis už 0,5, reiškia, kad ūkiai linkę vykdyti veiklą nuosavomis lėšomis.

3 lentelė. Elektrėnų r. sav. ūkių grynojo pelningumo rodiklio pokytis 2019–2021 m.Analizuojant grynojo pelningumo rodiklį, pagal 3 lentelės duomenis matyti, kad ūkių grynojo pelningumo rodiklis 2021 m. didėjo, Elektrėnų savivaldybės ūkininkai respondentai dirbo pelningai, vidutinis grynojo pelningumo koeficientas didesnis nei 0,2.